Wiadomości

MRPiPS: Wniosek o 500 plus nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów

Wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych dokumentów. Nie ma obowiązku m.in. dostarczenia orzeczenia o rozwodzie, separacji czy o miejscu zamieszkania dziecka – przypomina ministerstwo rodziny.

MRPiPS: Wniosek o 500 plus nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.

Składając wniosek, rodzic nie musi dostarczać orzeczenia o rozwodzie, separacji, miejscu zamieszkania dziecka czy stanowieniu opieki naprzemiennej.

„To rodzic, prawidłowo wypełniając i podpisując wniosek, deklaruje, że dziecko zamieszkuje z nim i jest na jego utrzymaniu, nie pozostaje pod opieką naprzemienną i spełnia pozostałe kryteria, np. wieku. Robi to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Jak tłumaczy szefowa MRPiPS, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera i nigdy nie zawierała podstawy prawnej pozwalającej na bezwzględne żądanie od każdej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, której stan cywilny jest inny niż zamężna/żonaty, wspomnianych wcześniej orzeczeń o rozwodzie, separacji itd.

„Tym bardziej, że stan cywilny weryfikowany jest samodzielnie przez organ właściwy lub wojewodę poprzez usługę PESEL” – wskazuje minister rodziny.

Resort zaznacza, że tylko w razie zaistnienia wątpliwości w indywidualnej sprawie konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dotyczy to np. sytuacji, w której oboje rodziców złożyło wniosek o świadczenie 500 plus na to samo dziecko.

„Standardowy, prawidłowo wypełniony wniosek rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze, niezależnie od stanu cywilnego rodzica, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników” – zapewnia szefowa MRPiPS.

Program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Według danych MRPiPS, od 1 lipca złożono ponad 3,2 mln wniosków o 500 plus. Od tego czasu świadczenie otrzymało ponad 1,35 mln dzieci, na kwotę niemal 700 mln zł.

Źródło: fakty.interia.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close