Wiadomości

Komisja Europejska zaleca nadanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw-kandydatów do UE

— Ukraina od ośmiu lat zbliża się do wartości i standardów unijnych, wdrożyła już ok. 70 proc. wspólnotowego dorobku prawnego — powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. KE wydała również pozytywną opinię dla Mołdawii. Ostateczna decyzja wymaga jednomyślności 27 szefów państw i rządów UE. — Jest to moment historyczny i moment przełomu politycznego — podkreśliła przewodnicząca KE.

Komisja Europejska zaleca nadanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw-kandydatów do UE
epa10017833 European Commission President Ursula von der Leyen gives a press conference on the Commission’s opinions on the EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia in Brussels, Belgium, 17 June 2022. EPA/OLIVIER HOSLET
Dostawca: PAP/EPA.
  • — Ukraina podąża w kierunku pełnej demokracji, mimo tej wojny radzi sobie w zakresie administracji publicznej, z którą współpracujemy — powiedziała szefowa KE
  • Zaznaczyła, że system wyborczy jest „wolny i demokratyczny”, zaś społeczeństwo obywatelskie „jest aktywne
  • Na konferencji prasowej Ursula von der Leyen przekazała, że „KE rekomenduje również Radzie Europejskiej przyznanie statusu kraju kandydującego Mołdawii”
  • Z kolei w przypadku Gruzji Komisja Europejska zaleciła przyznanie temu krajowi perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do UE

— Komisja Europejska zaleca Radzie Europejskiej, by Ukraina otrzymała status kraju kandydującego do Unii — powiedziała Ursula von der Leyen na piątkowej konferencji prasowej.

Podkreśliła, że przyłączenie się Ukrainy do Wspólnoty można nastąpić pod pewnymi warunkami i po „zbliżeniu się do wartości i standardów” unijnych.

— Ukraina podąża w kierunku pełnej demokracji, mimo tej wojny radzi sobie w zakresie administracji publicznej, z którą współpracujemy. Wiemy, że osiągnięto bardzo dużo w kierunku decentralizacji i nadaniu regionalnym władzom większych uprawnień — mówiła przewodnicząca KE.

Zaznaczyła, że system wyborczy jest „wolny i demokratyczny”, zaś społeczeństwo obywatelskie „jest aktywne”. — Gospodarkę oceniamy oczywiście przed momentem rozpoczęcia wojny. I wtedy wskaźniki były wspaniałe, więc to dobrze rokuje na przyszłość — dodała.

— Ukraina zasługuje na perspektywę unijną i powinna zostać powitana jako kraj starający się o członkostwo, choć wiemy, że jeszcze dużo trzeba zrobić — przekazała Ursula von der Leyen.

„Tak” dla Mołdawii, „nie” dla Gruzji

Na konferencji prasowej Ursula von der Leyen przekazała, że „KE rekomenduje również Radzie Europejskiej przyznanie statusu kraju kandydującego Mołdawii”.

— Jeżeli chodzi o Mołdawię, Komisja Europejska stwierdza, że kraj ten ma solidne podstawy do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; (mołdawska) polityka makroekonomiczna była prowadzona racjonalnie i poczyniono postępy we wzmacnianiu sektora finansowego i otoczenia biznesowego, ale kluczowe reformy gospodarcze nadal nie zostały podjęte. Kraj ten stworzył solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE — powiedziała von der Leyen.

— Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Mołdawii dać perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata przy założeniu, że w wielu obszarach zostaną podjęte kroki — dodała.

Komisja Europejska zaleciła w piątek przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do UE. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy kraj ten rozwiąże kilka priorytetowych kwestii — poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

— Komisja Europejska ocenia, że Gruzja dysponuje fundamentami umożliwiającymi osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, nawet jeśli ostatnie wydarzenia osłabiły postępy w kraju. Osiągnęła dobry stopień stabilności makroekonomicznej i ma solidne osiągnięcia w zakresie polityki gospodarczej i sprzyjające otoczenie biznesowe, ale potrzebne są dalsze reformy, aby poprawić funkcjonowanie jej gospodarki rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, Gruzja stworzyła solidną podstawę do dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE — powiedziała von der Leyen.

— Na tej podstawie Komisja zaleca, aby Gruzja otrzymała perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jej przyznać status kandydata, gdy zajmie się kilkoma priorytetami — dodała.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close