Wiadomości

TK zajmie się Europejską konwencją o ochronie praw człowieka. Wniosek złożył Ziobro

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. możliwości oceniania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu prawidłowości składu TK.

TK zajmie się Europejską konwencją o ochronie praw człowieka. Wniosek złożył Ziobro

We wniosku chodzi ustalenie czy zgodny z Konstytucją jest art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, w brzmieniu nadanym mu przez Trybunał w Strasburgu wyrokiem z 7 maja 2021 r. Wyrok zapadł w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce (ze skargi Xero Flor w Polsce Sp. z o.o.).

Trybunał Konstytucyjny zbada europejską konwencję. Wniosek złożył Ziobro

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionował w nim prawidłowość składu Trybunału Konstytucyjnego, który badał zgodność z Konstytucją RP przepisów wskazanych przez spółkę. Uznał, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący każdemu prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

„W ocenie Prokuratora Generalnego, we wskazanym wyroku dokonano nieuprawnionej, sprzecznej z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału w Strasburgu interpretacji art. 6 Konwencji, wedle której pojęcie ‚sąd’ miałoby obejmować również Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej Trybunał Konstytucyjny nie może być uznany za sąd, gdyż nie sprawuje on wymiaru sprawiedliwości, lecz dokonuje hierarchicznej kontroli norm prawnych” – podaje w komunikacie Prokurator Generalny.

We wniosku wskazał też, że normy konstytucyjne nie przewidują uprawnień instytucji takiej jak Trybunał w Strasburgu do badania ustrojowej pozycji polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz legalności powołanych do niego sędziów. Tym samym Europejski Trybunał Praw Człowieka „naruszył suwerenne prawo państwa polskiego do kształtowania jego sądownictwa konstytucyjnego i wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – podano w komunikacie.

Źródło: gazeta.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close