Wiadomości

Stan epidemii wciąż obowiązuje. Co oznacza? Jakie uprawnienia daje rządowi?

Stan epidemii, który został wprowadzony przez rząd z uwagi na pandemię koronawirusa 20 marca, wciąż obowiązuje. Co oznacza stan epidemii? Jakie uprawnienia posiada rząd? Jakie ograniczenia mogą zostać narzucone?

Stan epidemii wciąż obowiązuje. Co oznacza? Jakie uprawnienia daje rządowi?

Stan epidemii został wprowadzony 20 marca przez rząd Mateusza Morawieckiego. Spowodowane było to szybkim rozwojem pandemii koronawirusa oraz potencjalnym zagrożeniem, że jeśli pewne ograniczenia w sferze przemieszczania się i ochrony sanitarnej nie zostaną wprowadzone, to epidemia może rozwijać się bardzo szybko i opanowanie jej będzie niemożliwe.

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzono zmiany ograniczające branże transportowe, czy handlowo-usługowe i funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Wśród otwartych sklepów pozostały otwarte sklepy spożywcze i apteki.

Stan epidemii. Co oznacza?

Epidemia, to w myśl ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, oznacza: wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na daną chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń, lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan Epidemii. Ograniczone strefy

Stan Epidemii pozwala Radzie Ministrów określić to, jaki obszar jest zagrożony oraz może pozwolić na wytworzenie kilku rodzajów stref. Dzięki temu rząd może wyznaczać strefy z zakazem przemieszczania się na przykład wokół ognisk koronawirusa, gdzie szanse zakażenia się znacznie wzrastają.

Dzięki temu powstać mogą również inne strefy, które pozwalają na nałożenie ograniczeń, które mogą objąć zarówno większe jednostki terytorialne jak i odrębne obiekty budowlane przeznaczone do czasowego pobytu chorych lub podejrzanych o zachorowanie.

Stan Epidemii. Na co jeszcze pozwala?

Stan epidemii w ogólnym rozumieniu pozwala m.in. na wprowadzenie czasowego funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy. Zgodnie z ustawą można nakazać prywatnym właścicielom udostępniania nieruchomości, lokali, czy terenów, a także dostarczenia m.in. pojazdów, które mogą pomóc w działaniu przeciwepidemicznym.

Wprowadzenie tego stanu pozwala również na czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Obywatele mogą otrzymać obowiązek poddania się wyznaczonym przez władze badaniom lekarskim, czy też zastosowanie innych środków profilaktycznych, a także zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Zalicza się do tego m.in. obowiązkową kwarantannę i zakaz opuszczania wyznaczonego obszaru.

Minister zdrowia ma również moc wydania niezbędnych dla pacjentów i ośrodków będących w zapotrzebowaniu leków, środków i produktów leczniczych z Agencji Rezerw Materiałowych, która zaś ma obowiązek natychmiastowego uzupełnienia przekazanych materiałów

Delegowanie personelu medycznego i innych osób do powstrzymania epidemii

Pracownicy podmiotów leczniczych, a także osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być także skierowane inne osoby, jeśli to skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii – wyjaśnia artykuł 47. ustawy „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych” (Dz.U.2019.1239).

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close