Wiadomości

Rząd planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 r

Rząd planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 roku – podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

„Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania”

– napisano.

Modyfikacja ma polegać na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

– 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

– 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

Ponadto planowane jest zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

„Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”

– napisano.

Źródło: biznes.interia.pl

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close