Wiadomości

ZUS alarmuje! Można stracić 2000 złotych

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie żłobkowe z wyrównaniem od stycznia, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 21 maja. Po tym terminie 400 zł dofinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczej będzie przyznawane wyłącznie na bieżące miesiące.

500 plus w 2022 roku zostało zwiększone dla niektórych rodziców do 900 plus. Równolegle do świadczenia na dzieci można też dostać 400 zł wsparcia na pobyt dziecka w żłobku lub placówce opiekuńczej.

Pieniądze przysługują od 1 stycznia 2022 roku, ale wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przed końcem maja. Dokumenty przedłożone do ZUS w czerwcu i miesiącach późniejszych będą uprawniać tylko do otrzymania pieniędzy od momentu zatwierdzenia wniosku. Oznacza to utratę dopłat o łącznej wysokości 2000 zł.

ZUS poinformował, że w ramach świadczenia żłobkowego przekazał już łącznie ponad 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, przekroczyła 65 000.

– „Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom” – przypomniała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Środki nie trafiają bezpośrednio do rodziców, lecz przekazywane są placówkom, które opiekują się dziećmi, zmniejszając miesięczne koszta maksymalnie 400 zł. Żłobkowe może zostać wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku – oznacza to, że od początku roku do końca maja rodzice musieliby zapłacić za opiekę o 2000 zł mniej.

– „Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022. Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021, w których dziecko chodziło do danego żłobka” – poinformowała Uścińska.

Od 1 czerwca można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe tylko na bieżąco. Oznacza to przyznanie dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek będzie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

Pieniądze przysługują na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje RKO. Mogą z niego skorzystać, np. rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko przed 12 miesiącem życia i po ukończeniu 35 miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia dziecka w placówce. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

Źródło: twojenowinki.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close