Wiadomości

Ziobro i Kaleta ostro o decyzji Komisji Europejskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło stanowisko w sprawie dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej. Po południu unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders poinformował, że Komisja wszczyna przeciwko Polsce procedurę naruszeniową. Decyzja ma związek z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności prawa państwowego nad unijnym.

Ziobro i Kaleta ostro o decyzji Komisji Europejskiej

– W momencie kiedy nowy, niemiecki rząd ogłosił swój program „odpowiedzialność Niemiec za Europę i świat”, a w ramach tego programu postawił za cel budowę państwa federalnego Unii Europejskiej było jasne, że nie do pogodzenia jest funkcjonowanie niezależnych trybunałów konstytucyjnych i sądów konstytucyjnych państw narodowych z tego rodzaju koncepcją. Jeżeli mówimy o państwie federalnym, to musimy też mówić o powolnej i ostatecznej likwidacji państw narodowych – mówił minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

„Urzędasy z Brukseli”

– Państwo federalne oznacza likwidację państw narodowych. W ramach konsekwencji takiego procesu niezbędna jest też likwidacja nadrzędności konstytucji poszczególnych państw, jak i trybunałów konstytucyjnych nad prawem państwa federalnego. Więc ta logika dzisiejszego stanowiska KE i tych sznurków pociąganych z Berlina jest bardzo wyraźna, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ten projekt, ten cel i te właśnie dyrektywy, które prowadzą do tego, aby ubezwłasnowolnić państwo polskie, polską demokrację, aby odebrać Polakom podmiotowość. Ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz jak np. trzeciej władzy, w postaci sądu, w tym Trybunału Konstytucyjnego. To nie decyzje Polaków mają decydować jakie ostatecznie prawo ma w Polsce obowiązywać, jaka ma być treść norm konstytucyjnych. O tym ma decydować Bruksela – kontynuował Ziobro.

Ziobro uważa, że prawem nadrzędnym dla Polaków mają być traktaty i ich interpretacja przez agendy unijne. – I o to toczy się gra. Nie o Izbę Dyscyplinarną, co dzisiaj wyraźnie widzimy – mówił Ziobro.

Ziobro: nigdy się na to nie zgodzimy

– Komisja Europejska uruchamia kolejną procedurę wobec Polski nie w związku z reformą polskiego sądownictwa. W tej chwili chodzi o kwestionowanie prymatu Konstytucji. Po prostu nie spodobał się urzędasom z Brukseli wyrok polskiego, niezależnego, niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego i mówią „nie” – dodał Ziobro.

Polityk uważa, że to polski sąd konstytucyjny ma być zakwestionowany, podważony i wyprowadzony z porządku prawnego państwa polskiego.

– Ministerstwo Sprawiedliwości mówi temu twardo: nie. Nigdy się na to nie zgodzimy, nie zaakceptujemy takiego stanowiska i podejmiemy wszelkie działania prawne, aby się temu skutecznie przeciwstawić. Nie ma takiej możliwości, aby obce państwo narzucało nam wizję państwa federalnego wbrew demokratycznej woli Polaków – zapewnił Ziobro.

– Ten rząd, z całą pewnością (…) nie zaakceptuje próby sprowadzenia naszego kraju do roli protektoratu w UE i państwa o statusie kolonii, które jest podporządkowane nadrzędnym rozstrzygnięciom organów europejskich – dodał szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kaleta: to napaść na polską suwerenność

W konferencji wziął udział również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który zaznaczył, że prawo Unii Europejskiej sprzeciwia się wdrażaniu orzecznictwa sądów konstytucyjnych, jeśli w połączeniu z przepisami krajowymi stwarzają one systemowe ryzyko bezkarności.

TSUE uznał też, że praworządność Unii wymaga, aby sądy krajowe miały prawo dopuszczać niewykonanie orzeczenia sądu konstytucyjnego sprzecznego z tym prawem, bez obawy ryzyka poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej.

– Trybunał Sprawiedliwości UE swoim orzeczeniem próbuje po cichu, za plecami utworzyć państwo federalne: Unia Europejska – powiedział Kaleta.

– Komisja Europejska będzie próbowała w postępowaniu, docelowo przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podważyć polską Konstytucję. Podważyć, że Polska ma prawo mieć Trybunał Konstytucyjny i podważyć wyroki wydawane przez ten trybunał – mówił wiceminister.

W ocenie Kalety to historyczna chwila. – Unia Europejska chce wyłączyć sądownictwo konstytucyjne i powierzyć Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej rolę „nadsądu” konstytucyjnego dla każdego z państw członkowskich i de facto Trybunał Sprawiedliwości chce doprowadzić do sytuacji, że każdy sędzia w Unii Europejskiej nie jest sędzią danego kraju, tylko jest sędzią Unii Europejskiej, ponieważ w swoim orzecznictwie będzie mógł bezkarnie pomijać konstytucję państwa, z mocy której sprawuje ten sędzia swój urząd – powiedział Kaleta. Ocenił, że to napaść na polską suwerenność.

Źródło: wp.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close