Wiadomości

Wybór Andrzeja Dudy na prezydenta jest nieważny? To może pogrążyć głowę państwa.

Prawnik Jan Hoffman skierował do prezes Sądu Najwyższego zapytanie o legalność wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Jako powód wskazał wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Jan Hoffman, radca prawny z Krakowa wysłał pytanie do prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Wszystko przez wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce wydał wyrok stwierdzający, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest „niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo”.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej jako jedyna w imieniu SN wypowiedziała się w sprawie ważności zeszłorocznych wyborów. To ona 3 sierpnia zeszłego roku zatwierdziła wynik wyborów prezydenckich, które wygrał Andrzej Duda.

– „Wydaje się oczywistym, iż nie sposób jednocześnie uznawać za ważny wyrok ETPCz, a jednocześnie akceptować rozstrzygnięcia wydawane przez sporną IKNiSP, która w ocenie ETPCz nie jest sądem. Skoro bowiem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, to nie może być też częścią Sądu Najwyższego uprawnioną do wydawania wyroków, postanowień lub innych orzeczeń – w tym uchwał o wyborze Prezydenta RP” – pisze we wniosku do prezes Manowskiej krakowski prawnik Jan Hoffman, jak podaje „Gazeta Wyborcza”.

We wniosku o udzielenie informacji publicznej Hoffman dodaje:

– „IKNiSP, nie będąc sądem, nie posiada kompetencji do stwierdzania ważności lub nieważności wyborów, a jej decyzje uznać należy za decyzje organu innego niż jakikolwiek sąd. W związku z powyższym pojawia się pytanie o skutki prawne braku podjęcia uchwały o ważności wyborów prezydenckich w przewidzianym terminie. Powyższe oznacza, iż do tej pory w sprawie wyborów prezydenckich z dnia 12 lipca 2021 r. nie wypowiedział się jeszcze Sąd Najwyższy.”

– „W najłagodniejszej wersji trzeba szybko podjąć kroki, by ktoś potwierdził ważność wyboru Andrzeja Dudy, albo w najostrzejszej rozpisać przedterminowe wybory. Bo nie możemy pozwolić sobie na sytuację, by przez półtora roku nikt nie potwierdził ważności wyboru głowy państwa” – powiedział Hoffman w rozmowie z „Wyborczą”.

W piśmie do prezes Sądu Najwyższego Hoffman pyta Manowską, czy uznaje za ważny i prawnie wiążący poniedziałkowy wyrok. Jest to ważne, bo daje kontekst do pytania o legitymację wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Prawnik chce też, aby Manowska wypowiedziała się, czy w tej sytuacji istnieje podstawa do rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich.

Hoffman nie jest odosobniony w swoich wątpliwościach dotyczących zatwierdzenia wyboru Andrzeja Dudy przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia” wyraziło swoje stanowisko tuż po uchwale IKNiSP w sierpniu 2020 roku.

Źródło: twojenowinki.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close