Wiadomości

Wspomnienie Zygmunta Wiśniewskiego

Zygmunt Wiśniewski zmarł 12 lipca tego roku. Wybitny kronikarz Izb Lekarskich cieszył się prawdziwym uznaniem najwybitniejszych profesorów i znawców dziejów medycyny w Polsce – wspomina Olga Sorelli.

Wspomnienie Zygmunta Wiśniewskiego

Zygmunt Wiśniewski

Zygmunt Wiśniewski wojnę i okupację niemiecką przeżył w Działdowie. Uczęszczał do miejscowych szkół, dyplom maturalny otrzymał w 1956 roku. Studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie ukończył 2-letnie Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie.

Osiadł i pracował w Warszawie, początkowo w prasie adresowanej do młodzieży, a następnie w Redakcji Publicystyki Telewizji Polskiej. Specjalizował się w publicystyce kulturalnej, realizował programy o książkach i o filmach. Kilkakrotnie awansował, kierując redakcją telewizyjnych filmów dokumentalnych, a następnie całej telewizyjnej produkcji filmowej, w okresie, kiedy telewizja podjęła produkcję pierwszych seriali filmowych.

W 1986 roku odszedł z telewizji, kierowanej od wprowadzenia stanu wojennego przez oficerów politycznych wojska i realizował samodzielnie filmy dokumentalne oraz prowadził dystrybucję filmów na kasetach video. Od 2003 roku był na emeryturze. Zaproszony, przez ówczesnego prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dra Konstantego Radziwiłła, do współpracy z odrodzonymi po zmianach politycznych izbami lekarskimi – napisał pięć książek o lekarzach i organizacjach lekarskich w latach 1918 do współczesności:

  • Lekarskie drogi 1944-1956: czasy reżimu Bieruta, Warszawa 2012
  • Lekarzy losy wojenne, Warszawa 2010
  • Kronika izb lekarskich w Polsce: kontynuacja 2005-2009, Warszawa 2010
  • Lekarze i izby lekarskie w drugiej Rzeczypospolitej: szkice dokumentalne i historyczne, Warszawa 2007
  • Kronika Izb Lekarskich w Polsce w latach 1945-2005, Warszawa 2005 [cz. „Władze izb lekarskich w latach 1989-2005” oprac. Urszula Rolczyk]
  • Zygmunt Wiśniewski cieszył się prawdziwym uznaniem najwybitniejszych profesorów, znawców dziejów medycyny w Polsce. Był autorem tuzina felietonów i artykułów zamieszczanych w prasie lekarskiej.

Przed kilku laty, spełniając prośbę zmarłej matki, odwiedził Memoriały w Mauthausen-Gusen, skąd przywiózł symboliczną urnę brata Mieczysława z ziemią pobraną na terenie niemieckiego obozu zagłady, i złożył ją w grobie Matki, na cmentarzu w Działdowie.

Po długotrwałej walce z ciężką chorobą Zygmunt Wiśniewski zmarł w Warszawie 12.07.2019 roku w wieku 81 lat. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close