Wiadomości

Weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny. Co to oznacza?

Ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie w sobotę, 23 kwietnia zastępuje 14 dotychczasowych ustaw, mówi o wprowadzeniu nowych rodzajów służby i zwiększeniu liczebności armii.

Weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny. Co to oznacza?

Ustawa o obronie ojczyzny, przygotowana przez resort obrony, zwiększa budżet na obronność – do co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 (obecnie jest to 2,2 proc.). Jej celem jest podniesienie liczebność WP, odtworzenie systemu rezerw oraz poszerzenie możliwości szkolenia żołnierzy. Rada Ministrów co 4 lata określi szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejne 15 lat. Na tej podstawie minister obrony narodowej, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wprowadzi zarządzeniem program rozwoju Sił Zbrojnych. Ma powstać Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych finansowany z zysku NBP, obligacji BGK oraz darowizn. Sejm będzie miał kontrolę nad tym funduszem.

W BGK powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego środki będą pochodzić z wpływów m. in. z tytułu wsparcia wojsk obcych oraz udostępniania im poligonów, ze specjalistycznych usług wojskowych, sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz obligacji. Szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, ma uwzględnić polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności.

Koniec WKU

Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień zostają zniesieni. Wojskowe komendy uzupełnień i wojewódzkie sztaby wojskowe zastąpi podległe MON Centrum Rekrutacji z 16 oddziałami.Obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat będą podlegać rejestracji na potrzeby ewidencji oraz kwalifikacji wojskowej.Ustawa podzieliła służbę wojskową na czynną oraz w rezerwie, a służbę w rezerwie na rezerwę aktywną i pasywną. Nowym rodzajem służby ma być ochotnicza zasadnicza służba wojskowa, mająca liczyć 300 tys. żołnierzy, z tego 50 tys. w obronie terytorialnej.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close