Wiadomości

Ważny komunikat MZ, dotyczy głównie Polaków po 55. r.ż. Będą musieli udostępnić kluczowe informacje

Ministerstwo Zdrowia wdraża program Domowej Opieki Medycznej. Celem przedsięwzięcia jest monitorowanie stanu zdrowia Polaków, którzy mają za sobą 55. urodziny. Każda osoba zaliczająca się do takiej grupy oraz mająca w domu pulsoksymetr i objęta programem Domowej Opieki Medycznej będzie zobowiązana do udostępnienia danych resortowi.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że projekt zakłada powszechne używanie pulsoksymetra jako narzędzia diagnostycznego. Polacy zostaną zobowiązani do ściągnięcia na smartfony specjalnej aplikacji PulsoCare, która umożliwi monitoring i przesyłanie danych do resortu.

Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków

Program Domowa Opieka Medyczna dedykowany jest pacjentom chorym na COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Zdalny nadzór poziomu parametrów, w tym poziomu saturacji, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych, pozwoli zadbać o Polaków odbywających izolację domową.

Nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Jako powód wdrożenia inicjatywy resort podaje wysoką liczbę zakażeń niebezpiecznym patogenem na terenie kraju.

Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów, a w razie konieczności wezwą pogotowie ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na konsultację specjalistyczną w formie teleporady.

Priorytetem resortu jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni zostać hospitalizowani. System będzie nadzorowany przez całą dobę.

Lekarze, którzy sprawują opiekę nad pacjentami korzystającymi z aplikacji PulsoCare, mają mieć dostęp zarówno do aktualnych wyników chorego, jak i do historii podejmowanych przez niego działań (takich jak kontakt z infolinią).

Pulsoksymetry mają zostać dostarczone do domów pacjentów. System jest stale rozwijany, by oferować jak najwyższą jakość usług. Ministerstwo Zdrowia postanowiło rozpowszechnić informacje o akcji za pomocą mediów społecznościowych.

-Jesteś objęty programem Domowa Opieka Medyczna? Wykonuj pomiary pulsoksymetrem codziennie. Ich częstotliwość w ciągu dnia zależy od lekarza POZ – napisano na Twitterze resortu.

Polacy powyżej 55. roku życia są automatycznie objęci programem. Osoby poniżej granicy wieku mogą z niego skorzystać wypełniają formularz, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub konsultując się z lekarzem.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close