Wiadomości

Ważne zmiany dla uczniów od 1 września. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia

Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie i ostatecznie potwierdził powrót dzieci do szkół. Od 1 września uczniowie będą nauczani w trybie stacjonarnym. Zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji egzamin ósmoklasisty oraz matura w 2022 roku zostaną przeprowadzone w podobny sposób jak w ubiegłym roku szkolnym.

Już wcześniej Przemysław Czarnek sugerował, że nie widzi zagrożenia dla nauczania stacjonarnego. Niedawno podpisał odpowiednie rozporządzenia, o czym Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało w piątek 20 sierpnia. Oznacza to, że powrót dzieci do szkół jest już pewny.

Minister Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia – ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Oba przewidują, w jaki sposób będą realizowane zadania placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

1 września wraca nauczanie stacjonarne – Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia

Rozporządzenia podpisane przez Przemysława Czarnka nie tylko potwierdzają powrót do nauczania stacjonarnego, ale również określają tryb, w jakim przeprowadzone zostaną najbliższe egzaminy ósmoklasisty oraz matura. Podejście do każdego z nich będzie możliwe po spełnieniu wymagań określonych w podstawie programowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2022 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju. Oznacza to, że uczniowie podejdą do testów miesiąc później niż zazwyczaj. Dzięki temu dzieci będą mogły lepiej przygotować się do sprawdzianu wiedzy. Nie przewidziano też czwartego przedmiotu obowiązkowego, który miałby być wybrany spośród takich przedmiotów jak biologia, fizyka, chemia, geografia oraz historia.

– Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia – zakomunikowało ministerstwo.

Resort przyjął, że kandydat podchodzący do egzaminu ósmoklasisty może maksymalnie uzyskać 100 punktów. Oznacza to, że z języka polskiego oraz matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów (wyniki mnoży się przez 0,35), co daje łącznie 70 punktów. Z języka obcego nowożytnego natomiast można uzyskać maksymalnie 30 punktów (wynik mnoży się przez 0,3).

Przemysław Czarnek podjął decyzję w sprawie matury 2022

Według postanowień Przemysława Czarnka i całego Ministerstwa Edukacji i Nauki matura 2022 przeprowadzona zostanie tylko w części pisemnej – podobnie jak działo się w ubiegłym roku. Jednak maturzyści będą musieli podejść do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej będzie można podejść dobrowolnie. Ten element egzaminu może szczególnie interesować absolwentów, którzy planują aplikować na zagraniczne uczelnie wyższe, które często wymagają potwierdzenia wiedzy w formie oralnej, co jest konieczne do zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdziło, że świadectwo dojrzałości otrzymają maturzyści, którzy uzyskają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej minimum 30 procent oraz przystąpią do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Źródło: goniec.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close