Wiadomości

W piątek wieczorem zmieniono rozporządzenie ws. obostrzeń. W życie weszły nowe przepisy, ważne informacje

W Dzienniku Ustaw, który jest dostępny dla każdego online, opublikowano rozporządzenie w sprawie obostrzeń. Jej zapis informuje, że w etapie pierwszym mogą zaszczepić się osoby urodzone po 1961 roku, dializowane, które mają nowotwór, są w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepie.

Nowe przepisy zwalniają też niektóre osoby z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy kraju. Rząd już wcześniej informował, że nastąpią zmiany w kolejności szczepień. Obostrzenia zostały zniesione tylko dla niektórych.

Obostrzenia w Polsce: zniesienie kwarantanny

W uzasadnieniu nowelizacjo wskazano, że najistotniejszą zmianą w dotychczasowym rozporządzeniu jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski. Jednak żeby to zrobić, trzeba mieć negatywny wynik testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2.

Jego ważność liczy się tylko wtedy, gdy został on wykonany przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu.

Z obowiązku odbycia kwarantanny będą zwolnieni m.in. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych i członkowie sztabu szkoleniowego, którzy wracają z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową.

impijskich Tokio 2020, powrotu do Polski z zawodów zagranicznych.

To wszystko pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości szkolenia sportowców, którzy nie będą musieli przerywać treningów z powodu kwarantanny. Ponadto podano, że nowe przepisy mają umożliwić ciągłość szkolenia młodszym zawodnikom z młodzieżowych kategorii.

Zmiany w kolejności szczepień

W ostatnich dniach rząd poinformował o zmianie kolejności w planie szczepień, która została ustalona w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z nowymi zasadami w pierwszym etapie będą mogły zaszczepić się również osoby poniżej 60 roku życia.

Jednak muszą one spełnić określone warunki. Tę kwestię precyzuje opublikowana w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie obostrzeń.

W ramach pierwszego etapu będą mogły być zaszczepione osoby urodzone po 1961 roku, które mają następujące stany zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

  • osoby dializowane;
  • osoby z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia
  • podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19;
  • osoby w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej;
  • osoby po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Doprecyzowano, że w czasie szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym.

Poszerzono również grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych, którzy są uprawnieniu do wcześniejszych szczepień. Do tej grupy dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Obostrzenia dotknęły dziennikarzy. W nowelizacji z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w hotelach właśnie tej grupy zawodowej.

Zmienione obostrzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w sobotę, 23 stycznia.

Źródło: lelum.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close