Wiadomości

Te świadczenia wzrosną wraz z płacą minimalną

Rząd zapowiedział znaczące podwyżki płacy minimalnej w ciągu najbliższych lat. Na koniec 2020 r. – 3 tys. zł, a na koniec 2023 r. – 4 tys. zł. To oznacza, że w górę pójdzie także wiele świadczeń, które są różnymi przepisami powiązane z wysokością pensji minimalnej. To oznacza, że obietnica ta będzie miała konsekwencje dla całej gospodarki i odczujemy ją nie tylko w płacach.

Te świadczenia wzrosną wraz z płacą minimalną

Świadczenie pielęgnacyjne waloryzowane jest co roku 1 stycznia i jest ściśle powiązane z wysokością płacy minimalnej. Przyznawane jest ono z powodu rezygnacji z zatrudnienia na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie to jest podnoszone o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Otrzymaną w ten sposób kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Np. Dziś pensja minimalna to 2250 zł brutto, a od 1 stycznia 2020 r. ma ona wynosić 2600 zł brutto. To wzrost o 15,6 proc.

Dziś świadczenie wynosi 1583 zł. 15,6 proc. z tej kwoty to 247 zł. Co oznacza, że od 2020 r. świadczenie to wyniesie 1830 zł.

Odszkodowania

W polskim prawie (kodeks pracy) przewidziano odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing oraz dyskryminację. Zgodnie z przepisami żadne z nich nie może być niższe od płacy minimalnej.

Dodatki i świadczenia pracy

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek wynoszący 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Odprawa z tytuły zwolnienia grupowego może wynosić do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za przestój w pracy, który nastąpił nie z winy pracownika także powiązane jest z płacą minimalną.

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego – nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalnej pomniejszone o 13,71 proc.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach preferencyjnych. Najniższą podstawą wysokości składek jest kwota w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Stawka godzinowa

Wysokość miesięcznie świadczenia minimalnego ma też znaczenie dla osób pracujących na umowę zlecenie za stawkę godzinową. Zgodnie z rozporządzeniem stawka ta jest wyliczana przez podzielenie miesięcznej pensji minimalnej przez liczbę godzin pracy w konkretnym miesiącu.

Dla umowy zlecenia stawka godzina wynosiła w 2019 r. 14,70 zł. Po podniesieniu minimalnej pensji do 2600 zł stawka urośnie od ok. 17 zł.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close