Wiadomości

Sondaż CBOS. Polska 2050 Szymona Hołowni wyprzedza PO. Spada też poparcie dla PiS

Na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się Prawo i Sprawiedliwość, ale wyniki rządzącej partii nieznacznie spadają. Rośnie za to zaufanie do ugrupowania Szymona Hołowni – wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Sondaż CBOS. Polska 2050 Szymona Hołowni wyprzedza PO. Spada też poparcie dla PiS
Warszawa, 28.01.2021. Lider Ruchu Polska 2050 Szymon Ho³ownia podczas konferencji prasowej, 28 bm. w Warszawie. Na konferencji przedstawiono kompleksow¹ listê rozwi¹zañ, s³u¿¹cych uporz¹dkowaniu relacji miêdzy pañstwem a Koœcio³em. (sko) PAP/Pawe³ Supernak

Jak wynika z sondażu CBOS, na koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia swój głos w wyborach parlamentarnych oddałoby 33 proc. badanych. Niemal co piąty ankietowany zagłosowałby na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Sondaż CBOS. Spadek KO i Lewicy, wzrost poparcia Polski 2050

Zjednoczona Prawica w lutowym badaniu uzyskała poparcie na poziomie 33 proc. co wobec styczniowego sondażu oznacza spadek o 2 pkt. proc. O 1 pkt proc. swoje notowania poprawiła z kolei Polska 2050 – na ugrupowanie Szymona Hołowni oddałoby głos 19 proc. ankietowanych.

Spadek odnotowała Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym miesiącu, głos na to ugrupowanie oddałoby 12 proc. wyborców, co względem poprzedniego miesiąca oznacza spadek na poziomie 2 pkt. proc.

Żadnej zmiany nie odnotowano w przypadku Konfederacji, która wciąż może liczyć na poparcie na poziomie 5 proc. Progu wyborczego z kolei nie przekroczyłaby Lewica, na którą w sondażu CBOS postawiło 4 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.).

Źródło: gazeta.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close