Wiadomości

Seniorze, sprawdź, czy przysługuje Ci 500 plus. Ubodzy emeryci dostaną cały zasiłek

Prawie pół miliona schorowanych Polaków dostaje co miesiąc od ZUS świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. Szansę na przyznanie tej zapomogi ma każdy, kto nie jest w stanie sam się utrzymać, w tym także najstarsi Polacy. Jakie trzeba spełnić kryteria, aby dostać dodatek? Wyjaśniamy!

Seniorze, sprawdź, czy przysługuje Ci 500 plus. Ubodzy emeryci dostaną cały zasiłek

Od jesieni 2019 r. dorośli Polacy, których stan zdrowia nie pozwala na normalne funkcjonowanie bez pomocy innych osób, mogą liczyć na 500 plus. Świadczenie przysługuje wszystkim, którzy mają wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli ktoś nie ma orzeczenia lub kiedyś miał, ale nie jest ono już ważne, we wniosku składanym do ZUS musi dołączyć lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia. Dobrze jest też dołączyć dokumentację medyczną i inne dokumenty (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Trzeba także spełnić drugi warunek: nie można mieć żadnych dochodów albo dostawać świadczenia (renty, emerytury, zapomogi) wyższego od 1200 zł brutto miesięcznie. Jeśli ktoś ma wyższe dochody, ale w przedziale 1200–1700 zł brutto, to dostanie 500 plus, ale zmniejszone. Przykład: senior, który ma 1500 emerytury, dostanie tylko 200 zł dodatku. Ważna informacja: od marca, w związku z waloryzacją rent i emerytur, zwiększy się o 50 zł brutto (do 1750 zł) kryterium wypłaty świadczenia 500 plus.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close