Wiadomości

Rząd złożył wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego

Rząd złożył wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma to związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i zwiększoną presją migracyjną.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części miejscowości przygranicznych w woj. podlaskim i woj. lubelskim.

Jak powiedział prezes Rady Ministrów, stan ten ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 115 miejscowości w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta już w lipcu na terenie całej Litwy, na początku sierpnia na terenach przygranicznych zrobiła to Łotwa. Wszystko związane jest z kryzysem migracyjnym, eskalowanym przez Białoruś.

Stan wyjątkowy na niektórych terenach przygranicznych

Stan wyjątkowy jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, do jego wprowadzenia istnieją trzy przesłanki.

W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Jak zaznacza Kancelaria premiera w swoim komunikacie, obecnie spełnione są dwie z trzech możliwych przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego: zagrożenie bezpieczeństwa obywateli oraz zagrożenie porządku publicznego.

Prezydent powinien teraz bezzwłocznie rozpatrzyć wniosek rządu i wydać, jeśli uzna za stosowne, rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Sejm może to rozporządzenie uchylić.

Stan wyjątkowy zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe ograniczenia w związku ze stanem wyjątkowym

Na terenie objętym stanem wyjątkowym wystąpią określone restrykcje. W związku z tym, w 183 miejscowościach znajdujących się przy granicy z Białorusią zawieszone będzie prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi.

Dodatkowo wprowadzone zostanie ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia. Każda osoba pełnoletnia przebywająca w miejscu publicznym będzie musiała mieć dokument tożsamości, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymację szkolną.

Minister Mariusz Kamiński o ograniczeniach

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas konferencji uspokajał mieszkańców nadgranicznych miejscowości. Przekonywał, że restrykcje w żaden sposób nie uderzą w życie zawodowe i możliwość spokojnego wykonywania działalności, w tym rolniczej.

Minister zapowiedział, że obostrzenia wprowadzą istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, osób, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach. W pasie granicznym porządku wciąż będą pilnowały Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz policja.

– Żadnych wycieczek, żadnych happeningów, żadnych manifestacji w tym pasie granicznym nie będzie można organizować – poinformował szef MSWiA.

Źródło: goniec.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close