Wiadomości

Prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie

Kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł — poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Drugą ustawą, którą podpisał prezydent, jest ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie
Warszawa, 02.08.2019. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania nowelizacji Kodeksu spó³ek handlowych, wprowadzaj¹cej Prost¹ Spó³kê Akcyjn¹ (PSA), 2 bm. w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. PSA ma sprzyjaæ powstawaniu i pozyskiwaniu kapita³u przez start-upy. (mr) PAP/Pawe³ Supernak
  • Podpisana przez prezydenta ustawa rozszerza także katalog zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody.
  • Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym Przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Zgodnie z nią kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta RP we wtorkowym komunikacie, deklarowanym celem ustawy jest: „stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw”.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą zaliczono m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc.

Wskazano także na rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody. Zgodnie z informacją ulgi obejmą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich.

Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close