Wiadomości

Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek głośną ustawę o obronie ojczyzny. Jej głównym założeniem jest zwiększenie budżetu na obronność i liczebności Wojska Polskiego, a także odtworzenie systemu rezerw i zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. – Możemy być celem żarłocznej imperialnej Rosji – mówił Duda. Po podpisaniu ustawy głos zabrał też wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezydent podpisał ustawę o obronie ojczyzny

W piątek prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o obronie ojczyzny. Jej projekt liczy ponad 820 artykułów rozpisanych na ponad 450 stronach. Ustawa dotyczy, jak wspomnieliśmy, kwestii zwiększenia budżetu na obronność Polski. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznaczy się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKP w roku 2023 i latach kolejnych.

Kaczyński: „to pierwszy krok”

Jarosław Kaczyński podkreślił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że „wysiłek dla zbudowania sił zbrojnych w wymiarze właściwym dla sytuacji, w której znaleźliśmy się, dla sytuacji państwa dziś zagrożonego jest absolutnie konieczny”. Zaznaczył, że ustawa jest podstawą prawną do takiego wysiłku.

– Cała reszta to, mam nadzieję, tak jak to było w przypadku uchwalania tej ustawy, zgodne działanie wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych i gotowość do różnych dalszych nowych decyzji, które będą potrzebne po to, by w ramach naszego porządku prawnego i konstytucyjnego można było szybko rozbudowywać nasza armię, doprowadzić ją do właściwego dla obecnego czasu stanu – powiedział Kaczyński.

Podziękował prezydentowi za współpracę podczas przygotowywania ustawy, szefowi MON za ogromny wkład pracy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ustawy. Podziękował też senatorom za jednomyślne głosowanie nad ustawą.

– Pierwszy krok został wykonany, teraz czas na kolejne, czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć, być może także na wiele poświęceń, ale Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony – podkreślił wicepremier.

Ustawa o obronie ojczyzny. O czym mówi?

Zgodnie z ustawą, którą Sejm uchwalił w miniony piątek, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych – na kolejny 15-letni okres planistyczny.

Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, „uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Źródło: wp.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close