Wiadomości

Prezydent kieruje do TK nowelizację Kodeksu karnego

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Kodeksu karnego mającej wprowadzić zmiany w zakresie polityki karnej – poinformowała Kancelaria Prezydenta.​

Prezydent kieruje do TK nowelizację Kodeksu karnego

Prezydent Andrzej Duda /Piotr Molecki /Reporter

„Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości” -podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

„Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego” – uważa prezydent.

„Bezpieczeństwo prawne obywatela – szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne – wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji” – zaznaczono.

„Uzasadnione wątpliwości” prezydenta

„Uzasadnione wątpliwości” prezydenta wzbudza także „uchwalone brzmienie art. 115 § 19 k.k. definiujące pojęcie ‚osoby pełniącej funkcję publiczną'”.

„Z perspektywy zasady równości, należy poddać przepis ten kontroli w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną osób zajmujących stanowiska określone w zdaniu wstępnym art. 115 § 4 pkt 4 w zależności od tego, czy pełnią swoje funkcje w spółce handlowej, w której udział Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub państwowej osoby prawnej przekracza łącznie albo w odniesieniu do każdego z tych podmiotów 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. Z perspektywy zasady określoności prawa karnego zasadne jest też zbadanie pojęcia „organizacja krajowa”” – napisano.

„Uwadze nie może umknąć to, że przepisy karne, ze względu na swój charakter represyjny, mają w systemie źródeł prawa pozycję o tyle wyjątkową, że w stosunku do nich wywodzi się szczególnie wysokie wymagania. Wynika to przede wszystkim z funkcji gwarancyjnej prawa karnego i powiązanej z nim zasady nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy)” – czytamy w komunikacie.

Kontrowersyjna nowelizacja

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Szybkie tempo prac Izby nad nowelą umożliwiła decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego w trybie niekodeksowym. Zdaniem Kancelarii Sejmu prace nad nowelą były zgodne z regulaminem Sejmu.

„Ustawa zawiera rozwiązania prawne, które grożą chaosem prawnym. Po wejściu w życie tej ustawy grozi nam poważna destabilizacja systemu prawnego” -mówił w rozmowie z Interią prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego dr Mikołaj Małecki.

Prawnicy podkreślali, że ze względu na ekspresowy tryb prac cała nowelizacja może być niekonstytucyjna.

Źródło: interia.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close