Wiadomości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek przygotowaną przez resort edukacji i nauki nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. To rezultat spełnienia wymogów, jakie nakłada na nas unijna dyrektywa.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych dostosowuje polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej. Ma zapobiegać m.in. zbędnemu cierpieniu zwierząt podczas przeprowadzanych badań.

Unia reguluje przepisy dotyczące zwierząt

Wydana przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywa wymogła na polskim ustawodawcy liczne zmiany w prawie dotyczącym wykorzystywania zwierząt do badań naukowych.

Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez wprowadzenia nowelizacji. Ponadto, prace legislacyjne miały wyjść naprzeciw zarzutom NIK z 2017 roku, kiedy to przeprowadzono specjalną kontrolę pt. „Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych”.

Jak twierdzi Ministerstwo Edukacji i Nauki, celem projektodawcy jest zastąpienie w eksperymencie, tam, gdzie jest to możliwe, zwierząt przez modele badawcze.

Resort chce również udoskonalić metody hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach, by eliminować potencjalny ból.

Wszystko to sprowadza się do tzw. stosowania zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie.

Najważniejsze rozwiązania

Jednym z ważniejszych rozwiążań jest zabezpieczenie standardów uśmiercania wszystkich zwierząt, które są objęte zakresem regulacji, a także zwiększenie liczby lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach z 11 do 18.

Nowelizacja nakłada nowe obowiązki na hodowców, dostawców i użytkowników. Wśród nich np. konieczność ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem zwierząt dzikich do siedliska przyrodniczego.

Doprecyzowane zostały także regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Projekt wprowadza też nową definicję „hodowcy” w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach. Uzupełnione zostały również przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach.

Uregulowana została sytuacja cofnięcia pozwolenia na projekt, tak aby nie wpływało ono niekorzystnie na dobrostan zwierząt wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania w projekcie, doprecyzowano również sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli.

Źródło: goniec.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close