Wiadomości

Posłowie za powołaniem komisji ds. pedofilii. Miażdżąca większość poparła projekt

Zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący przeciwdziałania pedofilii. Zakłada ona m.in. powołanie specjalnej komisji, która zajmie się przestępstwami na tle seksualnym wobec nieletnich do lat 15.

Posłowie za powołaniem komisji ds. pedofilii. Miażdżąca większość poparła projekt

Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością. Za projektem głosowało 401 posłów, przeciw sześciu, a wstrzymało się czterech.

Rządowy projekt zakłada powołanie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zgodnie z ustawą, celem komisji, której skład będzie zmieniał się co siedem lat, będzie m.in.: wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, identyfikowanie zaniedbań i zaniechań jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych, prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

W skład komisji ma wejść siedem osób. Troje będzie powoływać Sejm większością 3/5 głosów, po jednym: Senat (większością 3/5 głosów), prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka. Przewodniczącego spośród członków Komisji ma wybierać Sejm (zwykłą większością).

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pierwszy raport komisja opracowuje i udostępnia w terminie roku od dnia wejścia ustawy w życie.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close