Wiadomości

Porozumienie chce naprawić Polski Ład. Przedstawia propozycje

Zmniejszenie wpływów z podatku PIT, zapaść finansowa samorządów, ograniczenie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych – to zdaniem Porozumienia największe zagrożenia, jakie może przynieść uchwalenie w obecnej formie Polskiego Ładu. Ugrupowanie Jarosława Gowina przedstawi dziś propozycje zmian w prawie podatkowym i finansowania samorządów. Onet poznał ich założenia.

Porozumienie chce naprawić Polski Ład. Przedstawia propozycje

  • Według szacunków Porozumienia Polski Ład może doprowadzić do zmniejszenia wpływów z podatku PIT nawet o 35-40 proc. w stosunku do obecnych dochodów
  • „W wielu jednostkach obniżenie wpływów z PIT uniemożliwi przygotowanie budżetu na rok 2022, z powodu niemożności zbilansowania wydatków i dochodów bieżących” – czytamy w oświadczeniu
  • Ugrupowanie Jarosława Gowina postuluje także zwiększenie udziału samorządów w zyskach pochodzących z podatków. Zgodnie z tymi pomysłami od przyszłego roku gminy miałaby otrzymywać o 5,77 proc. więcej środków z tytułu podatku PIT

Porozumienie nie szczędzi słów krytyki pod adresem ekonomicznych rozwiązań proponowanych w ramach Polskiego Ładu. Chodzi przede wszystkim o podwyżki podatków i składek dla drobnych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Ale nie tylko. Poważna krytyka dotyczy także podejścia do samorządu. Po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł zwiększy się liczba osób, które nie płacą podatku dochodowego PIT. A tak się składa, że samorządy są finansowane częściowo właśnie z podatku PIT płaconego na ich terenie.

Gowin wieszczy kryzys w samorządach

Według partii Jarosława Gowina jednym z najbardziej dotkliwych skutków Polskiego Ładu byłaby „niemożność właściwej realizacji zadań własnych gmin”, bo samorządy dostaną znacznie mniej pieniędzy. „Obniżka ta szacowana jest na poziomie 11-15 mld zł rocznie, co oznacza spadek rzędu 35-40 proc. w stosunku do obecnych dochodów” — twierdzi Porozumienie.

Partia wieszczy czarny scenariusz zwłaszcza w samorządach uboższych, gdzie mieszkańcy zarabiają poniżej średniej krajowej. „Skala spadku wpływów będzie drastyczna. W wielu jednostkach obniżenie wpływów z PIT uniemożliwi przygotowanie budżetu na rok 2022, z powodu niemożności zbilansowania wydatków i dochodów bieżących” — twierdzi partia Gowina. Zwraca też uwagę, że w tej sytuacji gminy nie będą w stanie realizować swych zadań, tym bardziej, że „w ostatnich latach wzrosła skala wydatków bieżących finansowanych z dochodów własnych, szczególnie na edukację, co nie było w odpowiedni sposób rekompensowane w ramach subwencji oświatowej”. Spadek dochodów wstrzyma — zdaniem Porozumienia — inwestycje, bo samorządy nie będą miały pieniędzy na wkłady własne do projektów unijnych.

Więcej pieniędzy z podatków dla gmin, powiatów i województw

W tej sytuacji Porozumienie proponuje rozpoczęcie prac nad nowym modelem finansowania samorządów. „Prace te powinny objąć na przykład (…) zbudowanie nowego mechanizmu wyrównywania finansowego w samorządzie, zastępującego dzisiejsze tzw. »janosikowe«” — proponuje partia. Chodzi o daninę płaconą przez bogatsze regiony na rzecz biedniejszych.

Ugrupowanie Jarosława Gowina postuluje także zwiększenie udziału samorządów w zyskach pochodzących z podatków. Zgodnie z tymi pomysłami od przyszłego roku gminy miałaby otrzymywać o 5,77 proc. więcej środków z tytułu podatku PIT. Powiaty miałaby dostać 3,75 proc. więcej niż dotychczas, zaś województwa — o 2 proc. więcej. Porozumienie proponuje także zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku CIT oraz wykorzystanie podatków pośrednich (np. VAT) do finansowania samorządów.

Kolejną propozycją Porozumienia jest subwencja inwestycyjna dla samorządów.

Porozumienie stawia ultimatum PiS

W sobotę w południe odbyło się posiedzenie zarządu Porozumienia, podczas którego politycy tego ugrupowania mieli zdecydować o dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy.

„Porozumienie – wyrażając pełne poparcie dla wielu rozwiązań programowych Polskiego Ładu, na czele z postulowanym przez nas od lat podniesieniem kwoty wolnej – nie godzi się na drastyczne podniesienie podatków i danin dla milionów ciężko pracujących Polaków” – uznały władze partii. Porozumienie domaga się również właśnie „uzupełnienia Polskiego Ładu o rozwiązania, które zagwarantują stabilność finansową samorządów”. Partia żąda także od PiS zaprzestania ataków na telewizję TVN.

Jak dotąd, PiS nie odpowiedział pozytywnie na żaden z tych postulatów.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close