Wiadomości

Podwyżki dla nauczycieli: Jest dodatkowy miliard złotych. Oto propozycje minister Anny Zalewskiej

Potwierdzam wcześniejsze deklaracje, przyspieszamy podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (…) Będzie dodatkowo około miliarda złotych w budżecie – zapowiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Czy ta deklaracja zakończy spór na linii nauczyciele – Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Wczoraj, 31 stycznia, podczas konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała, że przyśpieszy podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. – Potwierdzam wcześniejsze deklaracje (…) Jesteśmy po rozmowach z ministerstwem finansów. Będzie również dodatkowo około miliarda złotych w budżecie – mówiła podczas czwartkowej konferencji.

Zalewska zaznaczyła, że kończy obecny etap rozmów, a oprócz szybszego wzrostu wynagrodzeń Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało „szereg konkretnych rozwiązań dla nauczycieli”. – Teraz rozpoczynamy pracę na projektami przepisów, które pozwolą na to, by nasze propozycje zostały wdrożone. Nauczyciele czekają na te pieniądze – dodała minister Anna Zalewska.

Na konferencji zaznaczono, że aby wdrożyć zaproponowane rozwiązania, konieczna jest zmiana ustawy Karty nauczyciela, jak i rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. – Do 10 lutego planujemy zakończenie konsultacji z reprezentatywnymi związkami zawodowymi. Następnie, do końca kwietnia, zakończymy prace rządowe tak, aby do końca czerwca przedłożyć ustawę do podpisu Prezydenta RP – zapowiedziano.

Co konkretnie zaproponowano? Oto rozpiska, która pojawiła się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

  • Zajęcia dodatkowe będą płatne. Zwiększymy od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w celu wzmocnienia finansowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów Liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o 1 godzinę, w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i o 1 godzinę w liceum ogólnokształcącym.
  • Przywrócimy obowiązek corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
  • Wprowadzimy nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty „Stażyście na start”. Nauczyciel stażysta otrzyma dwukrotnie, w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jednorazowe świadczenie w wysokości tysiąca zł. Świadczenie będzie wypłacane w pierwszym oraz drugim roku stażu. Świadczenie nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.
  • Rozszerzymy uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. Proponujemy, aby dodatek za wyróżniającą pracę wynosił: dla nauczyciela kontraktowego – 200 zł, dla nauczyciela mianowanego – 400 zł. Dodatek nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany otrzyma taki dodatek w wysokości 500 zł.
  • Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Od 1 września 2019 r. zrealizowana zostanie całość podwyżek wynagrodzeń nauczycieli planowanych na trzyletni okres – wynagrodzenie nauczycieli w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego 31 marca 2018 r. wzrośnie o 16,1%. W ciągu 21 miesięcy nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze od 371 zł do 508 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Licząc waloryzację wynagrodzeń, będą to kwoty od 400 zł do 548 zł.
  • Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W związku z postulatami związków zawodowych szczegółowo analizowane są kwestie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, m.in. pod względem skutków finansowych, w tym w szczególności dodatków funkcyjnych oraz dodatku za warunki pracy. Ponadto rozpoczniemy prace nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, chcemy go uprościć. Na początku, Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi szczegółowe analizy dotychczasowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz opracuje projekt kierunków jego zmiany, mając na uwadze konieczność uproszczenia tego systemu. W analizie dotychczasowego systemu wynagradzania uwzględnione zostaną w szczególności kwestie średniego wynagrodzenia nauczycieli, rozliczania średnich wynagrodzeń oraz wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia. Do wakacji pokażemy kierunki zmian.

Źródło: dziennikzachodni.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close