Wiadomości

Od dziś nowe zasady kwarantanny. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Zdrowia

Od wprowadzenia do systemu teleinformatycznego ujemnego wyniku testu na obecność COVID-19 kwarantanna będzie trwała 24 godziny, ale nie może się skończyć wcześniej nizż siódmego dnia po narażeniu na zakażenie koronawirusem – wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Od dziś nowe zasady kwarantanny. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło Ministerstwo Zdrowia

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych wiążących się z obowiązkiem hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Doprecyzowano w niej czas trwania obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

„W projekcie rozporządzenia wprowadza się zmianę, zgodnie z którą okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) będzie trwał do 24 godzin od czasu wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego (…) ujemnego wyniku testu diagnostycznego (…)uzyskanego z materiału klinicznego pobranego od osoby poddanej kwarantannie nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia lub styczności” – przeczytamy w rozporządzeniu.

Kwarantanna może dobiec końca też po 14 dniach „licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, w przypadkach gdy badanie, o którym mowa wyżej, nie zostanie wykonane” – dodano. Z uwagi na pilny charakter projektu nie został on przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie 2 lipca 2020.

Źródło: natemat.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close