Wiadomości

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie małpiej ospy w Polsce

W Dzienniku Ustaw pojawiły się trzy rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące małpiej ospy. Wprowadzają one obowiązek raportowania do stacji sanitarno-epidemiologicznej każdego podejrzanego przypadku, który może być małpią ospą, a także obowiązek izolacji i hospitalizacji zakażonych.

W piątek Adam Niedzielski podpisał 3 rozporządzenia w reakcji na przypadki małpiej ospy w Europie. Właśnie opublikowano je w dzienniku ustaw. Osoby chore na małpią ospę, zakażone wirusem małpiej ospy oraz podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo hospitalizowane. Kwarantanna będzie wynosić 21 dni w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem.

Trzy rozporządzenia ministra zdrowia to: rozporządzenie w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, nowelizacja rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

W pierwszym z rozporządzeń ogłoszono, że ospa małpia i zakażenie wirusem tej choroby zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Drugie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do inspektora sanitarnego.

Trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji zakażonych lub chorych oraz osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem.

Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni – tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych.

Źródło: twojenowinki.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close