Wiadomości

Na granicy gromadzi się wojsko. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, Polacy mają się czego obawiać?

Mimo że stan wyjątkowy nie został oficjalnie wprowadzony (według medialnych doniesień Andrzej Duda ma podpisać rozporządzenie w tej sprawie dopiero jutro), na pograniczu polsko-białoruskim rozpoczęła się mobilizacja służb mundurowych – „Fakt” informuje o gromadzeniu się na miejscu wojska, policji, a także… służb specjalnych. Co oznacza to dla mieszkańców tych terenów?

Stan wyjątkowy prawie pewny

We wtorek, 31 sierpnia, Rada Ministrów skierowała do Andrzeja Dudy wniosek w trybie artykułu 230 Konstytucji RP. Przepis ten upoważnia Prezydenta RP do wprowadzenia rozporządzeniem stanu wyjątkowego na obszarze całego lub części kraju, na okres nie dłuższy niż 90 dni. Chęć wykorzystania jednego z trzech stanów nadzwyczajnych ma związek z sytuacją, która od dłuższego czasu ma miejsce na terenach graniczących z Białorusią – chodzi między innymi o nielegalne próby przekraczania polskiej granicy, a także koczowisko uchodźców w Usnarzu Górnym.

Jak informuje RMF FM, Duda ma podpisać odpowiedni dokument jutro, to jest 2 września. Następnie rozporządzenie musi zostać przedstawione Sejmowi, który może je uchylić bezwzględną większością głosów. Wicemarszałek izby niższej, Ryszard Terlecki, poinformował, że zbierze się ona bezzwłocznie.

Niezależnie od tego, na terenie przygranicznym rozpoczęła się mobilizacja formacji mundurowych, podlegających tak zwanym resortom siłowym. Na zdjęciach reporterów „Faktu” widzimy policjantów, żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb. W Usnarzu pojawiły się nowe namioty, a także przenośne toalety.

Stan wyjątkowy wiąże się z ograniczaniem szeregu praw obywatelskich. Minister spraw wewnętrznych i administracji informował jednak wczoraj, że te nie będą dotyczyć mieszkańców terenów objętych rozporządzeniem, a jedynie „gości z zewnątrz”.

W trakcie trwania stanu możliwy jest między innymi zakaz organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, a także imprez masowych i działalności kulturalnej, imprez artystycznych i rozrywkowych czy akcji protestacyjnych. Ograniczona może być również prawo do zrzeszania się, działalności zarejestrowanych stowarzyszeń oraz możliwość przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc.

Źródło: lelum.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close