Wiadomości

Matura 2023. Duże zmiany dotyczące egzaminu maturalnego

Matura 2023 dopiero za dwa lata, ale Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów o egzaminach, które będą przeprowadzane według nowych zasad, począwszy od wiosny 2023 r. Zmiany spotkały się z negatywną reakcją wielu uczniów w mediach społecznościowych.

Matura 2023. Duże zmiany dotyczące egzaminu maturalnego

  • Maturzyści będą mieli obowiązek wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Na tym egzaminie także będzie obowiązywał próg zdawalności
  • Duże zmiany dotyczą egzaminu pisemnego z j. polskiego. Zamiast jednego arkusza będą dwa. Wypracowanie ma być o wiele dłuższe
  • Wydłużony będzie czas egzaminu z tego przedmiotu, a także kilku innych
  • „Rocznik 2004 to jedynie eksperyment, nikogo nie obchodzi, że połowa czasu na przygotowanie już minęła” – piszą uczniowie

Informatory to dokumenty zawierające najważniejsze informacje na temat egzaminu (m.in. czas jego trwania), opis arkusza egzaminacyjnego (m.in. struktura budowy arkusza, liczba zadań i ich punktowanie), opis zadań, zasady oceniania oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. Do każdego typu egzaminu i do każdego przedmiotu opracowany jest osobny informator.

Matury 2023: CKE opublikowała informatory maturalne. Co się zmieni?

Maturzyści za dwa lata będą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych). Dodatkowo od 2023 r. abiturienci będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Kolejne zmiany dotyczą części pisemnej. Zamiast jednego arkusza maturzyści otrzymają dwa: „Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”. Drugi będzie wyłącznie wypracowaniem, które ma być nie krótsze niż 400 wyrazów (obecnie 250) i odnosić się do dwóch utworów literackich (przynajmniej jednej lektury obowiązkowej) oraz dwóch kontekstów (np. kulturowego, historycznego, politycznego, społecznego).

Egzaminy maturalne od wiosny 2023. Zmiany w czasie trwania egzaminów

Wydłużono też będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów. Z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym – 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym ma trwać 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).

Czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostaje bez zmian – wynosi 180 minut.

Przyszli maturzyści krytykują zmiany

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których czeka matura według nowych zasad, krytycznie odnoszą się do nowych reguł egzaminu. W piątek rano Twitter zalała fala wpisów pod hasłem #Matura2023. Przyszli maturzyści odnoszą się głównie do informatorów z konkretnych przedmiotów, gdzie wprowadzono nowe rodzaje zadań.

„Rocznik 2004 to jedynie eksperyment, nikogo nie obchodzi, że połowa czasu na przygotowanie już minęła” – czytamy.

„Dosłownie wyniszczycie nas psychicznie, nie będę mieć żadnych dobrych wspomnień z liceum a jedynie stres tym, że dowalacie nam taką maturę” – brzmi jeden z nich.

„Najbardziej żałosne w tym wszystkim jest to, że zasady matury 2023 zostały ogłoszone w momencie, kiedy pierwszy rocznik po podstawówce jest już prawie w połowie szkoły średniej i przeżyli tę pierwszą połowę w niewiedzy, co uniemożliwiło odpowiednie przyłożenie się do tych wymagań” – pisze kolejna z osób.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close