Wiadomości

Kolejny wyrok TSUE w sprawie Polski. Chodzi o delegację sędziów

Prawo europejskie stoi na przeszkodzie systemowi zezwalającemu ministerstwu sprawiedliwości delegowanie sędziów do sądów wyższej instancji – orzekł we wtorek rano Trybunał Sprawiedliwości UE.

Sprawa dotyczy pytań prejudycjalnych, zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, odnoszących się do zgodności z prawem Unii niektórych przepisów prawa krajowego, które przyznają ministrowi sprawiedliwości, będącemu zarazem prokuratorem generalnym, uprawnienie do delegowania sędziów do sądów wyższej instancji na czas nieokreślony oraz do odwołania sędziego z takiej delegacji w każdym czasie w sposób dyskrecjonalny.

W maju rzecznik generalny TSUE Michal Bobek w ogłoszonej opinii stwierdził, że co prawda prawo Unii nie sprzeciwia się, by minister sprawiedliwości podejmował decyzje o delegowaniu sędziów, ale polska praktyka w tym zakresie jest „niezgodna z prawem Unii”.

Źródło: onet.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close