Wiadomości

Izba Dyscyplinarna SN zwróciła się do TK. Prosi o wstrzymanie posiedzeń trzech izb

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego – podał jej rzecznik prasowy. Jednocześnie poproszono TK o wstrzymanie spraw dotyczących statusu sędziów Sądu Najwyższego, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN.

Izba Dyscyplinarna SN zwróciła się do TK. Prosi o wstrzymanie posiedzeń trzech izb

Trybunał Konstytucyjny; zdj. ilustracyjne /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Jak przekazał rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski, „Sąd Najwyższy, rozpoznając w postępowaniu kasacyjnym sprawę dyscyplinarną radcy prawnego, postanowił zwrócić się do TK z dwoma pytaniami prawnymi”.

Jak wyjaśnił Falkowski, dotyczą one rozstrzygnięcia konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania karnego, rozumianych w ten sposób, że „badanie, czy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub czy sąd był nienależycie obsadzony, obejmuje badanie okoliczności prawidłowości powołania sędziego przez Prezydenta RP” – w tym również na wniosek obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa.

Wstrzymanie spraw

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej poinformował, że ponadto w związku z tymi pytaniami zwrócono się do TK o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie lub zawieszenie postępowań w sprawach podlegających rozpoznaniu przed SN i sądami powszechnymi, dotyczących skuteczności czynności sędziów SN oraz statusu sędziego SN, w szczególności w sprawie przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN – Karnej, Cywilnej i Pracy. Wystąpiono także o „wstrzymanie skuteczności uchwał, postanowień i zarządzeń” wydanych w tego rodzaju sprawach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TK wtorkowych pytań prawnych.

Decyzja Gersdorf

Sprawa ma związek z decyzją I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która w zeszłym tygodniu przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

SN ma rozpoznać pytanie w najbliższy czwartek, 23 stycznia. Jak podkreślał rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski, jako że pytanie dotyczy wprost statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN, w posiedzeniu nie będą uczestniczyć tzw. nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Źródło: interia.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close