Wiadomości

GIS wprowadza nowe zasady. Rodzice nie będą zadowoleni

GIS przedstawił nowe zasady dotyczące funkcjonowania przeszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie całego kraju w związku z pandemią koronawirusa. Wszyscy rodzice powinni zapoznać się z nowymi wytycznymi.

GIS poinformował o nowych wytycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie zagrożenia pandemicznego. Zaplanowano kilka istotnych zmian, wszyscy rodzice powinni zapoznać się z nowymi wytycznymi.

GIS przekazał nowe wytyczne

Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował wytyczne, dotyczące opieki sprawowanej nad dziećmi w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych podczas okresu zagrożenia pandemicznego. Nowe zasady mają zminimalizować ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Według nowych wytycznych, w grupie może być maksymalnie 25 dzieci, w przypadku grup integracyjnych, liczba ta zmniejsza się do 20, przy czym orzeczenie o niepełnosprawności może mieć maksymalnie 5 z nich. Liczba dzieci uzależniona jest również od dostępnej powierzchni, na 16 m kw. może przebywać maksymalnie 5 dzieci, a powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m kw., jeśli jego czas pobytu w placówce nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku przekroczenia tego czasu, limit zwiększa się do 2,5 m kw.

Każda grupa dzieci powinna przebywać w miarę możliwości w jednym pomieszczeniu i mieć stałych opiekunów. Sale mają być wietrzone raz na godzinę, a wszystkie powierzchnie wspólne, także w ciągach komunikacyjnych czyli m.in. poręcze, klamki, włączniki, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków regularnie myte i dezynfekowane.

GIS zaktualizował zasady działania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych

Zmiany dotyczą również rodziców dzieci, którzy pojawiają się w placówkach ze swoimi pociechami. Powinni oni zachowywać między sobą dystans wynoszący minimum 2 metry. jedno dziecko powinno być odprowadzane i odbierane przez jednego rodzica, który zobowiązany jest do zasłania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku. Również w czasie adaptacyjnym, z dzieckiem w przedszkolu może przebywać tylko jeden wyznaczony rodzic lub opiekun i musi on przestrzegać surowych zasad reżimu sanitarnego.

Pracownicy przedszkola po uzyskaniu zgody rodziców, będą mogli mierzyć podopiecznym temperaturę. Dodatkowo dyrektor placówki ma prawo żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe, a w przypadku braku takiego zaświadczenia, stanowi to podstawę do odmowy przyjęcia dziecka do placówki. Jeśli dziecko w przedszkolu będzie przejawiać objawy chorobowe, zostanie odizolowane od grupy w osobnym pomieszczeniu lub w miejscu, oddalonym od innych osób o minimum 2 metry, a zawiadomieni rodzice będą zobowiązani do pilnego odebrania go z placówki.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close