Wiadomości

GIGANTYCZNE wyrównanie emerytur lub 200 plus! Sprawdź, kto dostanie pieniądze?

Emeryci urodzeni w 1953 roku mają prawo do ponownego przeliczenia swoich zaniżonych emerytur. Można to zrobić od 11 stycznia 2021 roku. Seniorzy powinni zdecydować się na ten krok, bo mogą otrzymać comiesięczny dodatek w wysokości 200 zł lub jednorazowe wyrównanie w kwocie ok. 12 786 zł. Pieniądze będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

GIGANTYCZNE wyrównanie emerytur lub 200 plus! Sprawdź, kto dostanie pieniądze?

Wszystkiemu winien kontrowersyjny przepis. W jego wyniku panie urodzone w 1953 roku do tej pory otrzymywały obniżone świadczenia. Teraz ich emerytury zostaną ponownie przeliczone, a za wszystkie okresy wypłaty niższego świadczenia zostanie wypłacone wyrównanie różnicy między ponownie obliczoną wysokością świadczenia a dotychczas pobieranym świadczeniem. Według szacunków rządu średnia podwyżka emerytur wyniesie około 200 zł, a przeciętne wyrównanie – ok. 12 786 zł brutto. Podwyższane będą również renty rodzinne.

Skorzysta ponad 70 tys. osób

Problem zaczął się lata temu. W styczniu 2013 roku świadczenia osób urodzonych w 1953 roku zostały pomniejszone o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Takie rozwiązanie najmocniej uderzyło w kobiety, które były na wcześniejszych emeryturach. W marcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis. Efekt? Osoby te będą mogły liczyć na podwyżkę wypłacanej emerytury, albo jednorazowe wyrównanie. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób.

Kto skorzysta?

Prawo do dodatku w wysokości około 200 zł lub przeciętnego wyrównanie sięgającego ok. 12 786 zł brutto mają osoby urodzone w 1953 roku, które prawo do emerytury wcześniejszej mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r. oraz wystąpią po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę powszechną w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy. Nie później niż do 11 stycznia 2021 r. mogą one zgłosić wniosek. Wtedy ich emerytura zostanie obliczona bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej.

O dodatek lub wyrównanie mogą wystąpić również ci, którzy mają ustalone prawo do emerytury powszechnej w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych lub mają ustalone prawo do renty rodzinnej po tych osobach. Nie muszą oni składać żadnego wniosku. W tym przypadku ponowne ustalenie emerytury lub renty rodzinnej nastąpi z urzędu, po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close