Wiadomości

Dziadkowie mają powód do płaczu. Muszą płacić alimenty, gdy rodzic tego nie robi

Tata, który nie płaci alimentów wpędzi w kłopoty swoich rodziców? Okazuje się, że w pewnych przypadkach dziadkowie mogą zostać zmuszeni do płacenia na rzecz wnuków. Prawdziwy dramat dotyka biedną część starszego pokolenia.

Tata rozstaje się z mamą i płaci alimenty na dziecko. Jednak co się dzieje w przypadku, kiedy któreś z nich nie może zapłacić? Niestety przykry obowiązek może spać na dziadków dziecka. Nie zawsze będą zobligowani do płacenia, ale w niektórych przypadkach sąd może uznać, że należy to do ich obowiązków.

Ani tata ani mama nie płacą alimentów

Zawsze w pierwszej kolejności alimenty będzie opłacał rodzic dziecka. Nie zawsze da się tak zrobić, aby pieniądze były pobierane od jednego z rodziców i w tym przypadku sąd może zadecydować, że pokrywać je będą dziadkowie. Kiedy emerytura jest zbyt niska, by stać ich było na opłatę, trafiają się przypadki, że alimenty zostają odpowiednio obniżone tak, by starsze osoby były w stanie zapłacić. W najgorszych przypadkach sąd może zadecydować w ogóle o zniesieniu alimentów. Wtedy jednak dziadkowie muszą wskazać, że nie stać ich na utrzymanie siebie i wnuka.

Żeby wystąpić o alimenty od dziadków musi być spełniony szereg warunków. Przede wszystkim dziecko musi znajdować się w skrajnym niedostatku. Istnieją trzy przypadki, kiedy sąd rozpatruje prośby o wypłacanie pieniędzy przez dziadków i są to: śmierć rodziców, niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego ze względu na uzasadnione trudności lub nie posiadanie możliwości majątkowych i zarobkowych by pokrywać potrzeby dziecka.

Prawo polskie nie stwierdza natomiast, którzy dziadkowie w pierwszej kolejności są zobligowani do uiszczania opłat. Jest to sprawa otwarta i zależna od decyzji sądu.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close