Wiadomości

Duży bank ma problemy! „Naruszenie przepisów”

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu Alior Banku za naruszenie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Komisja wytknęła, że bank przyjmował zlecenia, m.in. kupna i sprzedaży, bez sporządzania pisemnych umów. Łączna wysokość dwóch kar wynosi 10 milionów złotych.

Duży bank ma problemy! „Naruszenie przepisów”

Alior Bank S.A. został ukarany za następujące rodzaje naruszeń:

1. niezawieranie pisemnych umów o świadczenie usług maklerskich – kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

2. świadczenie usług maklerskich bez uwzględniania najlepiej pojętego interesu klienta

3. przekazywanie klientom pisemnych rekomendacji dotyczących inwestowania, instrumentów finansowych, ale bez podpisywania z nimi umów

Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie

certyfikatami inwestycyjnymi funduszy:

– WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,

– SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,

– WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,

– WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („fundusze WI”).

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na bank dwie kary o łącznej wysokości 10 mln zł.

– Obecnie czekamy na uzasadnienie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 6 sierpnia 2019 r. dlatego na razie jej nie komentujemy. Zwracam jednocześnie uwagę, że w opinii KNF, która została wyrażona we wczorajszym komunikacie, „na wysokość sankcji znacząco wpłynęły działania podejmowane przez Alior Bank SA w celu usunięcia skutków naruszeń prawa, w tym w szczególności działania wobec osób, które za pośrednictwem Banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. (…) Komisja wskazuje, że tego rodzaju działania budują zaufanie do podmiotów nadzorowanych jako instytucji zaufania publicznego i są pożądane z punktu widzenia ochrony interesu klientów” – napisał Marcin Herman, rzecznik prasowy Alior Banku i Dyrektor Działu PR i Komunikacji Wewnętrznej.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close