Wiadomości

Duże zmiany w sprawie niedziel handlowych. Sklepy będą miały nowy obowiązek.

Od lutego handlowców czeka istna rewolucja. Nie chodzi tylko o zaostrzenie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Oprócz tego sklepy będą miały nowy obowiązek.

Od 1 lutego zakaz handlu w niedzielę będzie zaostrzony tak, aby sklepy miały większe trudności w działaniu jako placówki pocztowe. To jednak niejedyna zmiana dla branży w tym roku.

Sklepy korzystające z wyjątków od handlu będą musiały prowadzić ewidencję sprzedaży tak, aby mogły udowodnić, że ich „przeważająca działalność” rzeczywiście odpowiada ustawowym 40% przychodu.

W minionym roku największe sieci handlowe sprytnie uniknęły zakazu handlu, udając placówki pocztowe. Rząd odpowiedział zaostrzeniem przepisów. Zgodnie z ustawą działać w niedzielę mogły będą wyłącznie te placówki, które będą w stanie wykazać, że rzeczywiście zajmują się głównie usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40% przychodów danej placówki.

40% przychodów osiągniętych w ramach „przeważającej działalności”, która wpisuje się w katalog 32 wyłączeń od zakazu handlu, pozwala sklepom handel w niedzielę.

Sprzedawcy będą mieli ponadto obowiązek raportowania przychodów. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży „dzięki temu, inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria określone w ustawie”.

– „Początkowo ocena funkcjonowania przepisów ustawy (o zakazie handlu – przyp. red) wskazywała na wysoki stopień respektowania jej przepisów przez przedsiębiorców, lecz w miarę upływu czasu inspektorzy pracy dostrzegli, że niektóre przepisy nie funkcjonują zgodnie z intencjami ustawodawcy, a przez to nasilają się przypadki omijania zakazu handlu w niedziele i święta” – czytamy w uzasadnieniu.

Według projektu ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej. Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Źródło: twojenowinki.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close