Wiadomości

Duda w orędziu do dyplomatów mówił o dumie z organizacji wyborów w pandemii. „Mam bardzo silny mandat”

– Tak jak wspólnie podejmujemy działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, tak podobnie powinniśmy działać, by chronić nasze społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym – powiedział prezydent w orędziu. Andrzej Duda chce, żebyśmy przygotowali się „zawczasu” na kolejną pandemię.

Duda w orędziu do dyplomatów mówił o dumie z organizacji wyborów w pandemii. "Mam bardzo silny mandat"

25 marca, w orędziu wygłoszonym do zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, prezydent Andrzej Duda powiedział, że koronawirus „bezlitośnie testuje od roku nas wszystkich: nasze instytucje polityczne, podmioty gospodarcze, służbę zdrowia, a przede wszystkim naszych obywateli”.

Pamiętając o tych wszystkich trudnościach, a zwłaszcza poświęceniu pracowników służb medycznych, odczuwam także dumę, że jako Polacy, zdajemy egzamin z obywatelskiej odpowiedzialności, a wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób sprawny, w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawa i przy rekordowej frekwencji. Dzięki temu, jako ich zwycięzca, mam poczucie bardzo silnego mandatu udzielonego przez ponad 10 milionów wyborców
– powiedział Andrzej Duda

Andrzej Duda apeluje, aby szczepionki stały się wspólnym dobrem

Prezydent w swoim orędziu wskazał na wyzwania, które według niego mają „bezsporną wagę” dla społeczności międzynarodowej, i bieżący kontekst, wynikający z pandemii koronawirusa. Pierwszym takim wyzwaniem jest podjęcie działań zapobiegających pogłębianiu globalnego podziału na biednych i bogatych.

Według Andrzeja Dudy istnieje ryzyko, że pandemia i jej skutki ekonomiczne „zniweczą dotychczasowe osiągnięcia na rzecz budowy sprawiedliwości społecznej w ujęciu międzypaństwowym”. Prezydent Polski apelował, aby szczepionki, które są gotowe i przechodzą fazę testów, stały się dobrem ogólnoludzkim.

W sytuacji, gdy na jednej szali mamy ekonomiczny zysk, a na drugiej życie i zdrowie – wybór jest oczywisty. Tylko w ten sposób możemy uratować przed śmiercią i biedą miliony osób na całym świecie
– podkreślił Duda.

Duda: Epidemiolodzy przewidują wysokie prawdopodobieństwo powtórzenia się pandemii

Drugim wyzwaniem według głowy państwa polskiego jest utrzymanie sprawnej i ogólnodostępnej ochrony zdrowia. – Mamy w Europie, ale pewnie nie tylko, godne naśladowania przykłady przyjmowania pacjentów przez sąsiadujące ze sobą kraje. Polscy medycy opiekują się pacjentami ze Słowacji i Czech. Warto te dobre praktyki współpracy pielęgnować i rozszerzać – dodał.

Chciałbym, aby społeczność międzynarodowa podjęła solidarny wysiłek wypracowania skutecznych mechanizmów pomocy międzypaństwowej. Tak jak wspólnie podejmujemy działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, tak podobnie powinniśmy działać, by chronić nasze społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym – zwłaszcza że epidemiolodzy przewidują wysokie prawdopodobieństwo jej powtórzenia się w przyszłości. Przygotujmy się zawczasu oraz wspólnie na to trudne wyzwanie
– powiedział Duda.

Mówienie o wspólnych działaniach w kontekście walki ze zmianami klimatu jest w przypadku Dudy dosyć osobliwe. To właśnie Duda jeszcze w 2019 roku mówił, że „nie wie, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych” i przekonywał – niezgodnie z prawdą – że zdania naukowców są w tej sprawie podzielone.

Z kolei podczas szczytu klimatycznego COP24 prezydent twierdził, również wbrew dowodom naukowym, że użytkowanie węgla nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu.

Duda: trzeba konsekwentnie egzekwować przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego

Andrzej Duda zwrócił również uwagę, że pandemia przypomniała „o potrzebie budowy silnych instytucji, stanowiących fundament, na którym społeczeństwo może się wesprzeć w chwili próby. W obszarze relacji międzypaństwowych taką rolę odgrywa prawo międzynarodowe”. Prezydent Polski wyraził przekonanie o potrzebie konsekwentnego egzekwowania przestrzegania jego zasad, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka.

– Niestety ostatnie miesiące w różnych częściach świata, dostarczyły kolejnych przykładów łamania tak podstawowych praw, jak prawo do wolnych i demokratycznych wyborów, czy pokojowego demonstrowania – powiedział. Andrzej Duda przypomniał, że Polska będzie jeszcze przez dwa lata zasiadać w Radzie Praw Człowieka ONZ. – Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi partnerami w celu skuteczniejszej ochrony podstawowych praw i wolności – dodał.

Prezydent Polski uważa, że potrzebna jest dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych

Andrzej Duda zapowiedział, że w drugiej kadencji zamierza kontynuować działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, zarówno w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i poprzez współpracę dwustronną. – Dlatego z uznaniem przyjmuję deklaracje Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i jego administracji dotyczące amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z artykułu piątego Traktatu Waszyngtońskiego – ogłosił.

Przywódca Polski oświadczył również, że razem z rządem pracuje nad dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych. Model polskiej energetyki przyszłości ma uwzględnić „uwarunkowania ekonomiczne i społeczne w Polsce postrzegane przez pryzmat dobrze rozumianego interesu naszych obywateli”.

„Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, stwarzają pokusę do ograniczania wielu swobód”
Andrzej Duda ogłosił w orędziu, że „ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 stwarzają pokusę do ograniczania wielu swobód”. Prezydent wyraził zaniepokojenie, gdyż antydemokratyczne reżimy i globalne korporacje mają coraz częstsze zakusy, aby „kontrolować i limitować wolność słowa w nowych kanałach komunikacji lub zakłócać wewnętrzne procesy polityczne w państwach”.

Jednocześnie nie wolno nam zapominać, że stajemy również przed wyzwaniem, by Internet nie był używany do cyberataków lub nielegalnego wpływania na procesy wyborcze. Pogodzenie wolności i bezpieczeństwa Internetu to jedno z wielkich wyzwań, jakie w przyszłości coraz częściej będzie stawiane przed społecznością międzynarodową.
– podsumował Duda.

Prezydent zaledwie miesiąc temu mówił, że wolność słowa za rządów PiS i jego samego „jest na pewno większa niż przed 2015 rokiem”. Tego jednak nie potwierdzają dane. Polska co roku jest planowana coraz niżej w Światowym Indeksie Wolności Prasy, a największy spadek odnotowała właśnie po 2015 roku.

Źródło: gazeta.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close