Wiadomości

Andrzej Duda ogłosił datę wyborów do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Duda ogłosił, kiedy Polacy będą mogli udać się do urn wyborczych i oddać głosy w wyborach do Europarlamentu. Głowa państwa zadecydowała, że wyborcy swoje karty do głosowania otrzymają pod koniec maja.

Andrzej Duda ogłosił termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według przepisów prezydent Polski do dzisiaj (tj.25.02.2019) miał termin, aby ustalić, kiedy Polacy będą mogli wybierać swoich przedstawicieli w Brukseli. Jak się okazuje, terminem planowych elekcji będzie ostatni weekend maja – a dokładnie 26 maja.

Andrzej Duda ogłasza termin wyborów

Wybory do Europarlamentu odbywają się co pięć lat. W głosowaniu Polacy wybierają parlamentarzystów, którzy mają reprezentować ich w Parlamencie Europejskim.

Przepisy Unii Europejskiej zakładają, że każde państwo członkowskie ma prawo do ustalenia indywidualnego terminu wyborów. Mimo to dzisiejszy dzień, według polskiego prawa, był ostatnim, w trakcie którego Andrzej Duda musiał zadeklarować się co do daty wyborów. Wszystko dlatego, że potrzebne jest co najmniej 90 dni na zorganizowanie elekcji.

Jak będą wyglądać wybory?

W Europarlamencie zasiada obecnie 751 posłów. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur wspólnoty europejskiej liczba ta zostanie zmniejszona najprawdopodobniej do 705. Polacy w trakcie wiosennego głosowania będą wybierać aż 52 przedstawicieli.

Komisje wyborcze zostaną otwarte dla wyborców 26 maja. Każdy z obywateli Polski ma prawo do oddania głosu w elekcjach w miejscach wyznaczonych do głosowania. Według przepisów, na trzydzieści dni przed wyborami zostaną wywieszone listy przynależności wyborców do komisji. Obwieszczenie ma zawierać także informacje dotyczące numeru komisji, ulicy, na którą trzeba się stawić, aby zagłosować oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaną przydzieleni wszyscy uprawnieni do głosowania.

Do elekcji mogą przystąpić w kilku formach. Najbardziej popularną formą jest stawienie się osobiste w lokalu wyborczym. Ale istnieją również opcje dla wszystkich, którzy nie będą w stanie stawić się na głosowaniu.Według przepisów możliwe jest oddanie głosu w sposób korespondencyjny. Albo przez upoważnionego pełnomocnika.

O swoją możliwość głosowania nie powinny także obawiać się osoby, które chciałyby oddać głos poza miejscem zamieszkania. Po odpowiedniej deklaracji można dopisać się do listy wyborczej.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close