Polska

Ubezpieczenie dziecka do szkoły. O tym musisz pamiętać

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku rodzice zostaną poproszeni w szkołach uiszczenie opłaty ok. 50 zł na ubezpieczenie ich dziecka. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, żeby uniknąć rozczarowania wysokością wypłaty odszkodowania po wypadku dziecka. Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Ubezpieczenie dziecka do szkoły. O tym musisz pamiętać

Ubezpieczenie szkolne – na czym polega?

Szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to nic innego jak polisa dla dziecka, dzięki której rodzic może liczyć na finansową rekompensatę, gdy jego syn lub córka ulegnie wypadkowi. Uzyskane świadczenie pomoże pokryć koszty leczenia czy sfinansować rehabilitację, dzięki której będzie możliwy szybszy powrót dziecka do zdrowia.

Blisko 90 proc. rodziców deklaruje, że wykupuje takie ubezpieczenia dla swoich dzieci. Średnia składka na poziomie 50 zł rocznie to przeciętnie nieco ponad 4 zł za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. Taka kwota zwykle wiąże się z niewysoką kwotą odszkodowania w razie wypadku dziecka. Należy pamiętać, że suma ubezpieczenia będzie wypłacona jedynie w przypadku 100-proc. uszczerbku na zdrowiu, lub w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednak w większości przypadków zgłoszeń szkód z takich polis chodzi o drobne urazy typu zwichnięcie kostki czy złamanie ręki. Wtedy odszkodowanie zostanie wyliczone jako iloczyn sumy ubezpieczenia i procentu uszczerbku. W praktyce często to symboliczne kwoty rzędu 70-150 zł.

Dobrowolne zawarcie umowy

Warto przypomnieć, że decyzja o przystąpieniu do takiej umowy należy wyłącznie do rodzica. Zgodnie z przepisami, dzieci nie muszą mieć polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu w szkole, jak również w czasie wycieczek poza terenem placówki. W związku z tym to rodzic podejmuje decyzję, czy zakupić pakiet ochronny. A jeśli się na taki się zdecyduje, może dokonać wyboru, jaki rodzaj ubezpieczenia nabyć – proponowane przez szkołę, grupowe czy indywidualne. Jedyną obligatoryjną umową jest ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia uczniów wyjeżdżających na zagraniczną wycieczkę.

Rodzice mają wpływ na wybór polisy

Większe zaangażowanie rodziców w wybór ubezpieczenia szkolnego może wpłynąć na zmianę warunków takich umów. Co prawda rady rodziców nie mogą być stroną umowy z firmą ubezpieczeniową ze względu na brak osobowości prawnej. Dlatego zawiera je szkoła, ale w wielu szkołach to właśnie rady rodziców zajmują się analizą ofert ubezpieczeniowych, a następnie rekomendują je dyrekcji. Wcześniej oferty ubezpieczycieli warto porównać oraz dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia i konkretne przypadki, które mogą mieć miejsce. W ofercie jednego ubezpieczyciela mogą być różne pakiety, dlatego, jeśli dziecko uprawia bardziej ryzykowne dyscypliny, rodzice mogą rozważyć wybór np. odpowiedniego pakietu sportowego.

Jak wykupić dobre ubezpieczenie szkolne?

W zależności od oferty poszczególnych ubezpieczycieli polisy, za które płacą rodzice w szkołach mogą być korzystne dla ubezpieczonych oraz umożliwiać dodatkowy zakres ochrony. W podstawowym zakresie obejmują one wypłatę odszkodowań z tytułu śmierci ubezpieczonego i wystąpienia u niego uszczerbku na zdrowiu. Każdy rodzic indywidualnie może się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na podstawie których może zostać później wypłacone odszkodowanie.

Powinny one zostać udostępnione w szkole w formie papierowej lub elektronicznej. Przed podpisaniem umowy warto ustali, czy polisa obejmuje dodatkowe ryzyka, takie jak koszty leczenia powypadkowego, rehabilitacji, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu czy odbytych operacji, koszty nabycia protez i innych przedmiotów ortopedycznych, a w określonych przypadkach także koszty leczenia ponadstandardowego. Istotne są też zapisy o wypłacie ryczałtowego świadczenia z tytułu pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz świadczenie związane z rekonwalescencją poszpitalną. Dodatkowo przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia należy sprawdzi, czy polisa obowiązuje nie tylko w kraju, ale również podczas wyjazdów zagranicznych, czy trwa przez cały rok oraz czy dotyczy także zdarzeń mających miejsce w domu lub w czasie zajęć pozaszkolnych.

Dokonując zakupu ubezpieczenia szkolnego, należy przede wszystkim kierować się sumą ubezpieczenia i jego zakresem. Sugerując się wyłącznie niską cenę składki, niejednokrotnie możemy nabyć polisę, która okaże się niewystarczająca w nagłych sytuacjach oraz nie pokryje kosztów wymaganych świadczeń medycznych. Niska składka często oznacza, że odszkodowanie za np. złamaną rękę wyniesie mniej niż 500 zł. Warto zatem zapoznać się wcześniej z warunkami umowy, aby upewnić się, czy ubezpieczenie przewiduje m.in. ochronę w przypadku przewlekłych chorób. Rodzice oczekujący wyższych świadczeń powinni rozważyć polisę indywidualną. Wybór ubezpieczenia szkolnego NNW ułatwią nowoczesne rozwiązania z sektora insurtech, takie jak porównywarki ubezpieczeń online – komentuje Marcin Grabiec, ekspert Ocenapolis.pl

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close