Polska

Ekspert ZUS wyjaśnia: tak złożysz wniosek o zasiłek na dziecko

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek? Do jakiego wieku dziecka przysługuje takie wsparcie? Na pytania Czytelników Faktu odpowiadał Krzysztof Cieszyński, rzecznik ZUS z Gdańska. Przedstawiamy relację z dyżuru.

Ekspert ZUS wyjaśnia: tak złożysz wniosek o zasiłek na dziecko

Co muszę zrobić, żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

– Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek – np. pracodawcy lub zleceniodawcy (wzór dostępny jest na stronie www.zus.pl) – tak jak składa się tego typu wnioski u danej osoby w pracy. Przedsiębiorcy składają oświadczenia w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b. Nie potrzeba też zaświadczeń z placówki oświatowej ani tym bardziej ZUS ZLA od lekarza.

Czy taki druk jest prosty do wypełnienia?

– Ważne, żeby oświadczenie wypełniać uważnie. Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie było się zobowiązanym pracować, np. sobotę i niedzielę lub dzień, gdy dziecko miało zapewnioną opiekę. Można wskazać cały okres od 12 do 25 marca albo inny okres np. od 16 do 25 marca lub okresy, gdy dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta. Trzeba pamiętać o numerze PESEL dziecka i numerze rachunku bankowego, na który zasiłek ma zostać wpłacony.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni zasiłku?

– Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czyli 14 dni, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem.

Ile lat mogą mieć dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

– Są to dzieci do 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Jeśli np. urodziło się 23 marca 2012 r., to zasiłek opiekuńczy przysługuje mu do 22 marca 2020 r.

Czy otrzymam dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec dziecka wykonuje pracę zdalną?

– Rodzic, który wykonuje pracę zdalną, nie może zapewnić opieki dziecku. Zatem drugiemu rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy do tej pory dzieckiem opiekowała się babcia, która teraz nie może się nim zająć?

– Nie, ponieważ dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko, gdy nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close