Polska

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju ustanowiono na Konferencji Generalnej ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku. To coroczne święto obchodzone jest 10 listopada przez państwa ONZ. Święto ma za zadanie podkreślać zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki. Jak obchodzimy Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju?

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. Jak obchodzimy Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju?

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju, obchodzony 10 listopada, jest częścią Światowego Tygodnia Nauki i Pokoju, ustanowionego w roku 1986, przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 r. Celem obchodów jest podniesienie świadomości na temat roli nauki w społeczeństwie oraz zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększenie wsparcia dla już zdobytych osiągnięć naukowych.

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju, służy przede wszystkim:

– wzmocnieniu świadomości społecznej na temat znaczenia nauki dla pokoju

– solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach

– krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w przekazywaniu zdobytej wiedzy na rzecz społeczeństwa

– zwróceniu uwagi na wyzwania, przed którymi stoi współcześnie nauka i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych.

W związku z przypadającą w 2018 roku 70. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, hasłem obchodów Dnia jest: „„Nauka jako prawo człowieka”.”

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. Jak obchodzimy Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju?

Czym jest nauka? Od zawsze kojarzy się z wiedzą i mądrością. Na uniwersytetach, w laboratoriach formułuje się i testuje hipotezy. Tworzy się teorie naukowe, a wyniki i wnioski z badań, są później publikowane i poddawane dyskusji. Niewiele jest zawodów cieszących się większym publicznym zaufaniem i autorytetem niż profesor, naukowiec, czy badacz. W powszechnym mniemaniu nauka zmienia świat na lepsze i szuka rozwiązań globalnych problemów.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close