Polska

Smog w Polsce. Normy mocno przekroczone

Smog nad Polską. Dzisiaj w wielu miejscach w kraju zanieczyszczenia osiągają wysoki poziom. Najgorsza sytuacja w Krakowie, Kościerzynie, Poznaniu i na śląsku.

Smog w Polsce. Normy mocno przekroczone

Smog w Polsce – 14 października. Stan, jakość i zanieczyszczenie powietrza

Smog – Warszawa i Mazowsze
Powietrza nad stolicą osiągnęło średni stan zanieczyszczenia. W centrum miasta stężenie pyłów PM10 i PM2,5 utrzymuje się na poziomie odpowiednio 146 proc. i 186 proc. Gorsza sytuacjach w miastach sąsiadujących. Zła jakość powietrza w Łomiankach, Pruszkowie i Słominie.

Smog – Kraków i Małopolska
Bardzo zły jest stan powietrza w centrum Krakowa, gdzie poziom PM10 utrzymuje się powyżej 219 proc. dopuszczalnej normy, a PM2,5 nawet 360 proc. Najgorsze warunki – ekstremalnie zła jakość powietrza w Piotrowicach w gminie Wielka Wieś ( PM10 349 proc. i PM2.5 452 proc.).

Smog – Katowice i Śląsk
Na Śląsku jakość powietrza jest średnia, a w niektórych miejscach zła. Najgorzej jest w Gliwicach gdzie zanieczyszczenie pyłami PM10 i PM2,5 wynosi odpowiednio ponad 269 i 346 proc. W Katowicach średni poziom zanieczyszczeń.

Smog – Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Pomorze, Warmia i Mazury
Średni spotnień zanieczyszczeń w Olsztynie, zły w Poznaniu i Bydgoszczy. We Włocławku również jest źle PM10 130 proc. PM2,5 239 proc.

Źródło

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close