Polska

Ponad 234 mln zł na rozwój szkolnictwa zawodowego

Od 2007 do 2020 roku na rozwój szkolnictwa zawodowego w woj. opolskim przeznaczono ponad 234 mln złotych – poinformował w środę na konferencji prasowej marszałek województwa Andrzej Buła.

Konferencja towarzyszyła inauguracji trzeciej edycji projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”, który będzie prowadzony w szkołach województwa przez następne cztery lata. Dyrektor Regionalnego Zespołu Wsparcia Placówek Edukacji (RZPWE) Lesław Tomczak powiedział, że opolskie rozwiązania zostały zauważone poza granicami regionu.

W czerwcu, gdy podsumowywaliśmy poprzednią edycję tego projektu, dotarła do nas informacja, że został on oceniony jako najlepszy projekt w kraju dla szkolnictwa zawodowego i ma szansę zostać doceniony jako jedna z najlepszych praktyk w Europie. Z tym większą energią zabieramy się zatem za realizację kolejnej edycji projektu, który otrzymał w ocenie ekspertów również największą liczbę punktów

– zapewnił Tomczak.

W ramach kolejnej edycji planowane jest m.in. doposażenie pracowni szkolnych, organizacja staży i specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów oraz wyjazdów młodzieży na targi branżowe. Dodatkowo organizatorzy chcą przygotować pięć tysięcy staży zawodowych dla uczniów w najlepszych firmach regionu.

Do trzeciej edycji projektu przystąpią wszystkie szkoły zawodowe i techniczne w województwie. Na jej realizację przeznaczono 36,9 mln zł. Z tej kwoty np. na modernizację 51 pracowni warsztatowych w opolskich szkołach przeznaczono ponad 4 mln zł, na sfinansowanie specjalistycznych kursów zawodowych dla 3 tys. uczniów ponad 4,3 mln zł, na 5 tys. praktyk i staży – 14,5 mln zł, a na atrakcyjne stypendia dla najlepszych uczniów – 5 mln zł.

Poza tym w ramach projektu wspierane i realizowane będą np. kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, np. w laboratorium RZPWE czy w ramach wyjazdów na targi branżowe. Planowane jest też wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, warsztaty dla doradców zawodowych czy studia podyplomowe nadające uprawnie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki poinformowała, że w pierwszej edycji projektu, która trwała od sierpnia 2013 do grudnia 2015, wzięło udział 7 tys. uczniów. 1,5 tys. z nich podniosło kwalifikacje zawodowe i tyle samo wzięło udział w stażach i praktykach, a 55 szkół wyposażonych zostało w nowoczesne pracownie

W drugiej edycji projektu, zakończonej w czerwcu, wzięło udział 20 szkół zawodowych i technicznych z regionu. Jej koszt wyniósł nieco ponad 8,8 mln zł. Doposażone zostały pracownie szkolne, ponad 600 uczniów odbyło staże i praktyki, a ponad 800 przeszło specjalistyczne, często drogie szkolenia np. z zakresu specjalistycznego lutowania, spawania czy grafiki. Odbyło się także wiele warsztatów, staże dla nauczycieli, obozy naukowe, wyjazdy na targi oraz powstały trzy klasy patronackie.

Źródło

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close