Polska

Mamy twarde dane. Ceny w Polsce zaczęły trwale rosnąć

Inflacja bazowa, czyli wzrost cen po wyłączeniu najbardziej chwiejnych wskaźników dot. żywności i energii w sierpniu wzrosła o 0,9 proc. r/r wobec 0,6 proc. w lipcu – podał w piątek NBP. To najlepszy dowód na to, że ceny w Polsce zaczęły trwale rosnąć.

Mamy twarde dane. Ceny w Polsce zaczęły trwale rosnąć

Inflacja bazowa poszła ostro w górę. Ceny w Polsce mogą na dłużej zostać na wyższych poziomach.

Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w sierpniu 2,0 proc. r/r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,2 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., wobec 1,1 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9 proc., wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,7 proc., wobec 1,6 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP, do stabilizacji inflacji przyczynił się z jednej strony wzrost dynamiki cen:

  • towarów (o 0,3 pp. do 0,2 proc. r/r na skutek słabszego sezonowego spadku cen odzieży),
  • usług (o 0,3 pp. do 1,7 proc. r/r w efekcie wzrostu cen ubezpieczeń pojazdów silnikowych o 7,4 proc. m/m)
  • nośników energii (podwyżka taryf na sprzedaż gazu ziemnego o 2,2 proc. m/m).

Z drugiej strony nastąpił spadek rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 2,7 pp., do 15,3 proc. r/r; ujemny efekt bazy). W sierpniu br. również nieznacznie obniżyła się dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,1 pp. do 2,1 proc. r/r).

Inflacja bazowa. O co chodzi?

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close