Polska

410 tys. polskich dzieci na skraju ubóstwa. Jest znacznie gorzej niż przed pandemią

EAPN Polska przedstawiło wyniki monitoringu finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r. Zgodnie z nimi 2 miliony Polaków doświadczyło skrajnego ubóstwa, z których aż 410 tys. stanowiły dzieci, a 312 tys. seniorzy.

410 tys. polskich dzieci na skraju ubóstwa. Jest znacznie gorzej niż przed pandemią

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) opublikował raport „Poverty Watch 2021”, dotyczący ubóstwa finansowego i polityki przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r. „Wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii Covid-19. Polska nadal nie wypracowała strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, która jest niezbędna do skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na lata 2021-2027” – oceniła organizacja.

Bilans EAPN Polska publikowany jest co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Zgodnie z wynikami najnowszego raportu, w 2020 r. aż 2 mln Polaków żyło poniżej minimum egzystencji. To wzrost o 378 tys. osób w porównaniu do 2019 r., kiedy wynik ten wyniósł 1,6 mln. Skrajnego ubóstwa doświadczyło 410 tys. polskich dzieci. To z kolei wzrost o ok. 98 tys. z 313 ty. odnotowanych w 2019 r. O ok. 49 tys. zwiększyła się również liczba seniorów żyjących poniżej minimum egzystencji – z 264 tys. w 2019 do 312 tys. w 2020 roku

Minimum egzystencji w 2020 r. oznaczało 640 zł na osobę, która utrzymywała się sama i 1727 zł na rodzinę czteroosobową (dwoje rodziców oraz dwoje dzieci do lat 14).

3 miliony wykluczonych społecznie dzieci

Jak zaznaczył dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska, w trakcie sporządzania raportu „GUS nie udostępnił jeszcze danych za 2020 r. dotyczących wykluczenia społecznego, tzw. sfery niedostatku, którego granicą jest minimum socjalne.”

Ale jeszcze przed pandemią, w 2019 r., aż 39,4 proc. Polaków żyło poniżej minimum socjalnego. A biorąc pod uwagę, że cały rok 2020 r. przyniósł pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w wynagrodzeniach, możemy się spodziewać, że i wykluczonych społecznie będzie jeszcze więcej

– zaznaczył ekspert. Ostatnie dostępne wyniki GUS za 2019 r. mówią o 43,4 proc., czyli aż 3 mln wykluczonych społecznie dzieci.

– Polityka przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu powinna uwzględniać świadczenia pieniężne, które są odpowiednio wysokie, regularnie waloryzowane i skoordynowane. Obecnie dostępne świadczenia niestety takie nie są. Z drugiej strony wsparcie finansowe powinno być połączone z dostępnymi, dobrej jakości usługami dla osób w wieku produkcyjnym. Także na tym polu przed polskim rządem jest jeszcze wiele pracy. W szczególności, jeśli chcemy skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027

– stwierdził dr hab. Ryszard Szarfenberg.

Źródło: gazeta.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close