Polska

ZUS wypłaci Polakom 1400 zł! Dla kogo pieniądze? Jak dostać dodatek solidarnościowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do wypłaty dodatku solidarnościowego przysługującego osobom, które utraciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa. Szacuje się, że z dodatku skorzysta około 500 tys. osób.? Jak ubiegać się o dodatek solidarnościowy?

ZUS wypłaci Polakom 1400 zł! Dla kogo pieniądze? Jak dostać dodatek solidarnościowy?

ZUS wypłaca dodatek solidarnościowy

Osoby, które pracowały na etacie i straciły pracę przez epidemię koronawirusa mogą otrzymać dodatek solidarnościowy wysokości 1400 zł. Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1400 zł miesięcznie. Pieniądze mogą dostać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osoby, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Umowa taka musiała obowiązywać przez co najmniej 60 dni. Świadczenie ma być nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

ZUS jest gotowy do wypłacania dodatku solidarnościowego. Szacuje się, że pobierze go około 500 tys. osób. Aby dostać gotówkę, trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego. Koszt wypłaty dodatków solidarnościowych to blisko 1,5 mld zł w 2020 roku.

Z epidemią koronawirusa mierzymy się od marca. Tymczasem w Polsce na COVID-19 zachorowało już ponad 28 tys. osób. Za nami ostatni, czwarty etap odmrażania gospodarki. Od 13 czerwca będzie możliwość przekraczania granic w państwach Unii Europejskiej.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close