Polska

Zmiany w waloryzacji rent i emerytur 2020. Tyle dostaną najubożsi emeryci

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy ws. waloryzacji rent i emerytur 2020. Zgodnie z zapowiedziami w tym roku seniorzy mogą spodziewać się mieszanej tj. kwotowo-procentowej waloryzacji swoich świadczeń. Najniższa emerytura w 2020 r. wyniesienie 1200 zł, a dla najbiedniejszych emerytów waloryzacja została ustalona na poziomie 70 zł. Posłowie przegłosowali też ustawę zapewniającą coroczną wypłatę tzw. trzynastek.

Zmiany w waloryzacji rent i emerytur 2020. Tyle dostaną najubożsi emeryci

Waloryzacja rent i emerytur 2020

W środę sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastych emerytur i rent. Z kolei w czwartek, Sejm uchwalił ustawę, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastek oraz przyjął ustawę nowelizującą tegoroczną waloryzację rent i emerytur.

Od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Kwotową podwyżkę swojego świadczenia otrzymają seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Łącznie to ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Pozostali świadczeniobiorcy spodziewać się mogą waloryzacji rent i emerytur wynikających z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc.

Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł brutto (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Trzynastki dla emerytów 2020. Kiedy wypłata?

Podczas czwartkowego głosowania posłowie przyjęli także ustawę o tzw. trzynastych emeryturach. Będą one wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Czyli w tym roku dodatkowo na konto emerytów wpadnie 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę, bo trzeba zapłacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy mogą liczyć na na wypłatę trzynastki. W 2020 roku będą emeryci, którzy Emerytury plus nie zobaczą na swoim koncie. Eksperci podkreślają, że grupa osób, które na emeryturę przejdą pomiędzy 1 kwietnia 2020 a 31 grudnia 2020 nie nabędzie prawa do tego świadczenia w roku przejścia na emeryturę. Oznaczałoby to, że tysiące Polaków, którzy w przyszłym roku nabędą prawa emerytalne i zdecydują się na rozpoczęcie pobierania świadczenia z ZUS obiecanych trzynastek nie dostanie. Wypłata ich świadczeń dodatkowych z programu Emerytura plus nastąpi dopiero w 2021.

Miliardy z budżetu

Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 – ok. 22,7 mld zł.

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close