Polska

Wyższy WIEK EMERYTALNY przesądzony! 67 lat dla kobiet i mężczyzn

Dzisiaj wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Ale coraz więcej wskazuje na to, że to się zmieni i pracować będziemy znacznie dłużej. „Konieczne jest wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat. Powinno to następować stopniowo” – napisali eksperci w specjalnej analizie przygotowanej właśnie przez Instytut Emerytalny. Ich wnioski są druzgocące.

Wyższy WIEK EMERYTALNY przesądzony! 67 lat dla kobiet i mężczyzn

„Prognozy demograficzne wskazują, że polskie społeczeństwo będzie w najbliższych dekadach zmniejszało się pod względem liczby osób, przy jednoczesnym procesie starzenia się. Szacuje się, że w 2050 roku około jednej trzeciej naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku powyżej 65. roku życia, a liczba osób pracujących będzie znacząco niższa, niż tych w okresie przed podjęciem aktywności zawodowej oraz tych po zakończeniu aktywności zawodowej – piszą dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski, eksperci Instytutu Emerytalnego. „Z kolei z prognozy ZUS wynika, że do 2080 roku liczba osób w wieku produkcyjnym osiągnie niewiele ponad 14 mln osób, a osób w wieku poprodukcyjnym przekroczy 15 mln osób1. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, jest to ostatni moment kiedy powinniśmy rozpocząć przygotowania jak sobie z tym problemem poradzić” – można wyczytać w opracowaniu zatytułowanym „Demografia – największe wyzwanie tej dekady”.

Wyższy WIEK EMERYTALNY przesądzony! 67 lat dla kobiet i mężczyzn

Autor: HSB
Tak będzie wyglądało zmniejszanie się liczby Polaków wieku produkcyjnym w latach 2020-2038

Jak piszą eksperci z Instytutu Emerytalnego, na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie wynika, że w ciągu najbliższych dekad populacja Polski będzie systematycznie maleć, by w 2080 roku osiągnąć 30,3 mln osób. Do tego liczba osób odchodzących z rynku pracy będzie znacząco przewyższać liczbę osób, które będą rozpoczynać karierę zawodową. Uwzględniając, że łączna wartość zobowiązań Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z odprowadzonych składek emerytalnych dzisiaj wynosi około 3 bln zł (3000 mld zł), grozi nam zapaść systemu emerytalnego. No chyba, że…

Źródło: se.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close