Polska

Weź pieniądze na leczenie. Można zyskać kilkaset złotych miesięcznie

Przeciętny senior wydaje na leczenie aż 10 proc. emerytury – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Po wydatkach na zakup jedzenia i utrzymanie mieszkania, wydatki na zdrowie są największym obciążeniem dla emerytów. Warto wiedzieć, że seniorzy mogą korzystać z dodatkowego wsparcia właśnie na leczenie. Od marca jest ono wyższe.

Dodatek pielęgnacyjny – od marca wynosi 229,91 zł na rękę (do końca lutego 222,01 zł).

Przyznawany jest osobom, które:

• ukończyły 75 lat (przyznawany jest automatycznie),

• nie ukończyły 75 lat, jednak zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (orzeczenie takie wydaje lekarz orzecznik ZUS).

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest z emeryturą lub rentą.

Zasiłek pielęgnacyjny – od listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł na rękę.

Przysługuje m.in.:

• osobom, które ukończyły 75 lat,

• osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

• osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga, jeśli dana osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny, zasiłek jej już nie przysługuje.

Zasiłek przyznawany jest przez urzędy gmin.

Ulga na leki

Obowiązuje w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Z tego wsparcia mogą skorzystać:

• osoby niepełnosprawne,

• osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, o ile jego roczny dochód nie przekroczył dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (renta socjalna w 2019 r. wynosiła 1100 zł, zatem limit ten za 2019 r. wynosi 13200 zł).

Ulga polega na tym, że od dochodu można odliczyć wydatki na leki. Ale nie w całości. Do odliczenia jest różnica między poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Jeśli np. w grudniu 2019 r. na leki wydaliśmy 250 zł, od dochodu można będzie odliczyć kwotę 150 zł. Uwaga, można odliczyć tylko te leki, jakie przepisał nam lekarz. By skorzystać z ulgi trzeba mieć fakturę z apteki, sam paragon nie wystarczy.

Z ulgi można skorzystać przy rozliczeniu PIT.

Darmowe leki

Osoby po 75. roku życia mają prawo do darmowych leków. Nie wszystkie medykamenty są bezpłatne, ale tylko przepisane na receptę przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o ile znajdują się w specjalnym wykazie. Obecnie na tej liście znajduje się ok. 2000 leków, m.in. na nadciśnienie czy cukrzycę.

Uwaga, od lipca recepty na darmowe leki 75+ będą mogli wypisywać także lekarze specjaliści.

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close