Polska

W 2020 roku Polacy dostaną specjalny zasiłek. Wiadomo już, komu przysługuje i ile

Zasiłek specjalny, który zostanie wprowadzony już w 2020 roku budzi wiele kontrowersji. Na szczęście już wiadomo komu będzie przysługiwał i w jakiej kwocie.

Zasiłek wypłacany Polakom, którzy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną ograniczyli zatrudnienie lub całkowicie z niego zrezygnowali, funkcjonuje już od 28 listopada 2003, kiedy w życie weszła ustawa regulująca prawnie takie świadczenia.

Polacy, którzy znajdują się w takie sytuacji i spełniają wymagane kryteria mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, a w ramach niego, co miesiąc na ich koncie pojawią się pieniądze. Do tej pory wielu osobom przysługiwały te świadczenia i z nich korzystały. Jednak z nowym rokiem wejdą nowe regulacje prawne, przez które zmieni się wysokość zasiłku i kryteria jego przyznawania.

Zasiłek opiekuńczy 2020

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy od 2020 roku? Przede wszystkim są to osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, ale także takie, które zrezygnowały z zatrudnienia, by zająć się osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności w której wskazane jest, że potrzebuje stałej opieki np. jednego z rodziców.

Opiekunem może zostać każdy, kto w prostej linii należy do rodziny, czyli nie tylko rodzice, ale także rodzeństwo. W przypadku zasiłku opiekuńczego trzeba spełniać jeszcze kryterium dochodowe, aby go otrzymać. Artykuł 5 ust. 2 ustawy mówi wprost o tym, że dochód rodziny nie może przekraczać 764,00 zł.

W zależności od tego, czy osoba niepełnosprawna jest pełnoletnia, czy nie, istnieją inne części składowe dochodu rodzinnego. Jeżeli chodzi o osobę pełnoletnią, nie wlicza się do jej dochodu pieniędzy z dochodu rodziców. Zasiłek opiekuńczy wynosi dokładnie 620,00 zł i jest wypłacany w każdym miesiącu, jeżeli osoba, która złożyła wniosek spełnia wszystkie kryteria. Każda osoba, która chciałaby otrzymywać świadczenia, powinna zgłosić się do swojego urzędu lub do Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć odpowiedni wniosek.

Komu zasiłek opiekuńczy się nie należy?

W ustawie zaznaczone jest, komu nie będzie przysługiwał zasiłek. Chodzi o osoby, które sprawują opiekę nad członkiem rodziny, ale mają prawo do emerytury, renty, czy też renty rodzinnej. Pieniądze nie będą przysługiwać też, jeżeli osoba niepełnosprawna przebywa w rodzinie zastępczej.

Źródło: pikio.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close