Polska

Uwaga! Wycofanie leku z aptek

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów leczniczych. Decyzja ta zapadła w odniesieniu do leku Budixon Neb, który jest produkowany przez Adamed Pharma S.A. w Pieńkowie.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Budixon Neb (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml:

numer serii: 1030118, data ważności: 01.2020

numer serii: 1030218, data ważności: 01.2020

Za produkt odpowiedzialny jest Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie.

Czemu wycofano lek?

Jak podaje GIF w uzasadnieniu do inspektoratu wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie środka z obrotu. Podstawą do tego było przekroczenie limitu zawartości substancji pokrewnych budezonidu.

Produkt Budixon Neb w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany w leczeniu:

– astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe.

– zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub ,,szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania.

– zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione

Źródło: fakt.pl

Powiązane artykuły

Back to top button
Close